Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáků na konci školního roku 2019-20hodnocení

Datum: 13. května 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020:

Při hodnocení budou pedagogové vycházet:
- z podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
- podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020,
- podpůrně z průběhu distančního vzdělávání.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 budeme zohledňovat:
- snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
- samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky (hlavně na II. stupni);
- četbu související se zadanými úkoly;
- portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);


Závěrečné hodnocení nebude zvýhodněno docházkou do školy mezi 25.5.-30.6.2020., oba typy vzdělávání (distanční i prezenční) budou zohledňovány stejně vzhledem ke stejné náplni výuky.


Projednáno na pedagogické radě dne 29.4.2020

PaedDr. Dagmar Kuzníková
ředitelka školy