Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Třídní schůzky

Datum: 4. září 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče,
vzhledem k doporučení MŠMT a také zhoršující se epidemiologické situaci bychom naše první třídní schůzky uskutečnili elektronickou formou. Jejich hlavním tématem by měl být školní řád, který najdete na našich webových stránkách
http://www.trebizskeho.cz/docs/zs-trebizskeho-skolni-rad-rok-2018-19.pdf
V případě potřeby je možné si přes zprávy ve Škole OnLine domluvit s konkrétním pedagogem individuálně osobní schůzku v odpoledních hodinách.