Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Rozvrh 3. - 9. tříd pro distanční výuku platný od 5.1.2021

Datum: 4. ledna 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům , Výuka

Od 5. 1. 2021 budeme vyučovat podle rozvrhu, ve kterém jsou barevně vyznačeny hodiny vyučované přes MS Teams. Následující předměty se nevyučují vůbec přes Teams (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz, Mv Přp). Hodina nevyučovaná přes Teams není automaticky hodinou volna. Vycházíme z doporučení MŠMT. Online výuka přes Teams by neměla přesahovat 3 hodiny denně a dál by měl žák pracovat na zadaných úkolech ve Škole OnLine.
Každá vyučovaná hodina podle upraveného rozvrhu začíná online spojením pedagoga s žáky přes Teams. Pedagog zjistí přítomnost žáků, určí cíl hodiny a způsob práce, žáci by měli mít zapnuté kamery. Poté pokračuje ve výuce dle svého uvážení. Prověří znalosti vybraných žáků, zadá práci a oznámí způsob kontroly a hodnocení. Hodnocení pedagog zapisuje do Školy OnLine. Hodnocení může být i slovní. Musí být oznámeno nejpozději na konci každého týdne.
Na nevyučovanou hodinu – neoznačenou barevně v přiloženém rozvrhu mají žáci zadanou práci přes domácí úkoly ve Škole OnLine. Hodina „volna“ slouží k dokončení práce, kterou žáci nezvládli během přímé výuky, k doporučené četbě, samostudiu, k ukázkám z youtube, … Pedagog je v průběhu této hodiny k dispozici žákům pro případnou konzultaci, dovysvětlení. Tuto hodinu vedeme pouze přes domácí úkoly Školy OnLine. Žák nemá povinnost být přítomen. Práci si může dokončit mimo tuto hodinu. Pokud tedy vyučující nepožaduje odevzdání práce v průběhu online hodiny, žák práci musí odevzdat dohodnutým způsobem jindy.

Pozor - změna času pro výdej obědů:

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou vyzvednout obědy mezi 12:00 a 13:00.

Rozvrh najdete níže v galerii.

Galerie

2 fotografie

  • Zde najdete rozvrh od 5.1.2021

    Zde najdete rozvrh od 5.1.2021