Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021

Datum: 13. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičůmNa vysvědčení budou žáci hodnoceni klasifikac.í
Přílohou vysvědčení bude slovní zhodnocení práce konkrétního žáka v profilových předmětech.
Klasifikace bude vycházet ze zjištěné míry dosažení školních výstupů s přihlédnutím i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání. (Vycházíme z Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 vydané Českou školní inspekcí ze 4. 1. 2021

Pedagogická rada se sejde 22. 1. 2021.

V Kralupech nad Vltavou dne 13. ledna 2021