Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Novinky v provozu školy od pondělí 17.5.2021

Datum: 13. května 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Všichni žáci 1. i 2. stupně se učí prezenčně bez rotace.
Žáci se učí podle rozvrhu platného od 3.5.2021. Tělesnou výchovu lze provozovat venku – žáci si přinesou cvičební úbor.

Příchod do školy:
V pondělí (testovací den) přijdou do školy žáci 1. – 5. tříd v 7:30, žáci 6. – 9. tříd v 7:35.
V ostatní dny bude škola otevřená od 7:30. Do šaten nebudou vpouštěni jednotlivci, ale skupinky žáků z jednotlivých tříd (žák si najde před školou své spolužáky nebo začne tvořit svou vlastní skupinu). Skupinky žáků budou dohledem posílány do školy, kde jim u vstupu budou vydezinfikovány ruce, odloží si věci do své skříňky a odejdou do své kmenové třídy.
Ve všech prostorách školy budou mít všichni zakrytá ústa a nos zdravotnickou rouškou nebo respirátorem.
Musíme minimalizovat kontakty mezi žáky z různých tříd. Proto budou všichni žáci dané třídy končit podle rozpisu odchodů na oběd (týká se i žáků, kteří na oběd nechodí). Přesný harmonogram bude uveřejněn na webu školy.

Testování:
Žáci všech tříd se budou testovat antigenními testy dodanými státem 1x týdně, testovacím dnem je pondělí. Žáci 1. – 5. tříd přijdou do školy v 7:30, žáci 6. – 9. tříd v 7:35.

Větrání:
5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popř. každých 30 minut.

Stravování:
Za dodržení pravidel podle stanoveného rozpisu ve školní jídelně.
V prostorách školní jídelny budou mít žáci zakrytý nos a ústa zdravotnickou rouškou nebo respirátorem kromě vlastní konzumace jídla.

Školní družina a školní klub:
Pro přihlášené účastníky z 1. – 4. tříd bude otevřená školní družina a školní klub, nemůže být zachována homogenita tříd z personálních důvodů.
Provoz ŠD a ŠK:
V pondělí (testovací den) nebude ranní družina, v ostatní dny od 6:30 do 16:00.

V Kralupech nad Vltavou, 12.5.2021
PaedDr. Dagmar Kuzníková