Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Datum: 31. května 2021 Autor: Kuzní­ková, PaedDr. Kategorie: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801

Č. j.: ZŠaMŠKpy /399/2021
Datum: 31. 5. 2021
ROZHODNUTÍ
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
vyhovuje žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník od školního roku 2021/2022
u dětí s těmito evidenčními čísly:
I3E2R E0LPJ 6GQVN AAXOV T37TX EZSQE
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 okres Mělník ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Podpis a datum podpisu ředitelky školy 31. 5. 2021
Datum zveřejnění rozhodnutí 31. 5. 2021


PaedDr. Dagmar Kuzníková
Ředitelka školy