Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Poslední týden v září

Datum: 3. října 2017 Autor: Baladová Kategorie: Ze života školy

V minulém týdnu proběhly na druhém stupni Etické dílny zaměřené na prevenci v oblasti přátelství, peněz, předsudkům vůči druhým lidem a konečně dílna s pohledem na sebe sama zabývající se zevnějškem.
Vliv dopravy na životní prostředí řešily třídy V. A a V. B. Událo se tak pomocí interaktivního programu pořádaného Ekologickým centrem Kralupy.