Recyklace odpadu

  • ZŠ Třebízského v síti

Sběr na naší škole

Datum: 25. září 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Recyklace odpadu

Také v tomto školním roce probíhá na naší ZŠ sběr. Sbíráme: - starý papír - plastová víčka - použité baterie, tonery Označené - jménem, třídou. Prosím dávejte na určené místo před školou. Dále prosím nahlásit třídnímu učiteli,nebo p. uč. Brixiové, p. uč. Suchému. Zapsat do sešitu u pana školníka. Díky,sběru ZDAR.

Číst dále