Předškoláci

 • ZŠ Třebízského v síti

Rodičům prvňáčků

Zápis do 1. třídy se koná 2. a 3. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin. Zákonný zástupce potřebuje s sebou průkaz totožnosti, rodný list dítěte, případně jiné dokumenty ovlivňující průběh vzdělávání. Žádost o přijetí i zápisní lístek je možné si stáhnout a vyplnit dopředu z webových stránek školy www.trebizskeho.cz/skola/predskolaci, kde najdou i další důležité informace vztahující se k nástupu do 1. třídy.

Desatero předškoláka
Správné držení psacího náčiní

Ke stažení pro rodiče

 • Žádost o odklad (DOCx | PDF)
 • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2019-2020 (DOCx | PDF)

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.