Zápis do 1. třídy

 • ZŠ Třebízského v síti

Rodičům prvňáčků

Zápis do 1. třídy se koná 6. – 7. 4. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin prezenčně, pokud tomu bude vyhovovat epidemiologická situace.

Důležité doplňující informace k zápisu

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • od 1. 4. do 30. 4. 2021
  • do datové schránky školy: irkmntm,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: skola@trebizskeho.cz,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • vhozením žádosti do schránky u vchodu do budovy,
  • osobním podáním ve škole – je nutné kontaktovat školu pro rezervaci času v termínu 6. 4. – 7. 4. 2021 pro individuální schůzku.

   K žádosti přiložte kopii rodného listu.
 • Zákonní zástupci také mohou vyplnit elektronickou přihlášku na webových stránkách školy. Následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou je potřeba podepsat, přiložit kopii rodného listu a jedním z výše uvedených způsobů doručit do školy v termínu od 1. do 30. dubna 2021. Osobní podání bude možné 6. 4. a 7. 4. 2021 od 14:00 do 17:00 – doporučujeme rezervovat si čas buď mailem skola@trebizskeho.cz, anebo telefonicky 311 284 902-4

Desatero předškoláka
Správné držení psacího náčiní

Ke stažení pro rodiče

 • Žádost o odklad (PDF)
 • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (PDF)
 • Kritéria pro přijetí do 1. třídy pro školní rok 2021-2022 (PDF)

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.