Plán na 47. týden v 4.A třídě

18.11.2019 - 22.11.2019

Předmět Informace
Anglický jazyk Opakování:Lekce 3: Užití always, never, sometimes. I have for my breakfast - prezentace.

Domácí úkol:Aj2: na čtvrtek ústní zkoušení z opakování lekce 3 - viz nalepený papír v sešitě.
AJ1:test z L3 26.11.
DÚ: PS str. 28 - hodiny (do sešitu)
Český jazyk opakování vyjmenovaných slov
Matematika písemné dělení, kolmice
Pracovní činnosti adventní věnec
Přírodopis ekosystém les, rostliny a živočichové

Domácí úkol:děti si označily témata k učení
Vlastivěda Přemyslovci
shrnutí o ČR
čtení z mapy

Informace pro rodiče: prosím 60 Kč na koncert (do čtvrtka) děkuji

Copyright © 2012 ZŠ Třebízského