Plán na 4. týden v 4.A třídě

20.1.2020 - 24.1.2020

Předmět Informace
Anglický jazyk Aj2,1: Lekce 5: In the town (There is/There are), nová slovíčka, song.

Domácí úkol:Aj2(Suk): Dú 15.1. vypsat a učit slovíčka 5. lekce = na úterý 21.1. Ve středu: pětiminutovka
AJ1(Sta): vypsat domluvená slovíčka
Český jazyk skloňování - vzory rody pády (střední rod - koncovky)
čteme s porozuměním textu
Matematika opakujeme rýsování trojúhelníku, písemné dělení,násobení sčítání odčítání, slovní úlohy do str.83
začneme se učit násobení dvojcif.č.
Přírodopis rostliny na poli

Domácí úkol:testík ze strany 38,39
ú dokončit výpisky z těchto stran
Vlastivěda povrch, světové strany
Lucemburkové

Informace pro rodiče: ochutnávka exotického ovoce

Copyright © 2012 ZŠ Třebízského