Plán na 4. týden v 1.B třídě

20.1.2020 - 24.1.2020

Předmět Informace
Český jazyk Slabikář str. 30 - 34.
Písanka str. 20 - 23.

Domácí úkol:Slabikář str. 30.

Písanka- cvičný sešit.
Slabikář str. 33.
Matematika Matýskova matematika druhý díl str.20 -23.
Prvouka Člověk a jeho zdraví. Pracovní sešit str. 39-41.
Tělesná výchova Házení a chytání míče.
Pracovní činnosti Stříhání a lepení - práce s papírem.
Výtvarná výchova Práce s barvou.

Informace pro rodiče: Ochutnávka exotického ovoce.

Copyright © 2012 ZŠ Třebízského