Plán na 5. týden v 3.A třídě

27.1.2020 - 31.1.2020

Předmět Informace
Anglický jazyk U5: Procvičování otázek a odpovědí- rozhovor(hra)SB:35
Čísla 11-20.

Domácí úkol:Procvičovat slovíčka, čtení, psaní.
Český jazyk Český jazyk - str. 47 až 49
Bajky dramatizace


Domácí úkol:Domácí úkoly podle zadání v deníčku.
Zápis čtení do deníku do 3. 2. 2020
Naučit se vyjmenovaná slova po M.
Matematika Matematika - str. 50 až 54
Prvouka Učebnice str. 24 až 25
Copyright © 2012 ZŠ Třebízského