Plán na 7. týden v 3.B třídě

10.2.2020 - 14.2.2020

Předmět Informace
Anglický jazyk test: psaní čísel 11-20
opakování 5.lekce
6.lekce-nová slovní zásoba
Český jazyk SLovní druhy (1-10) str. 55-66
Opakování v.s. po B, L a M

Domácí úkol:Napsat osnovu k pohádce a pak pohádku min. na A5
Napsat odborný text na jakékoliv zvíře nebo rostlinu na základě informací z encyklopedie.
Matematika Sčítání a odčítání pod sebou do 1000 (91-100).
Odhad výpočtů pomocí zaokrouhlování.
Geometrie trojúhelníku (str.69), čtverce (str.74) a obdélníku (80).

Domácí úkol:Sčítání pod sebou do 1000 (str.97 cv.3)
Prvouka Učebnice str. 51-57 (zakončení kapitoly rostlin a úvod do živočichů)

Domácí úkol:Dodělat si výpisky podle zadání z hodiny, kdo nestihl ze stran 56 a 57.
Žáci měli 6 bodů (zelených podnadpisů), které měli vypsané a k nim ještě mají přidat jednu informaci navíc.
Copyright © 2012 ZŠ Třebízského