Plán na 7. týden v 4.A třídě

10.2.2020 - 14.2.2020

Předmět Informace
Anglický jazyk (Sta)U5/L4. Prezentace: My town. Dramatizace: V autobuse.
Directions. Suk: opakování lekce 5. Lekce

Domácí úkol:Suk: úterý: ústní zkoušení PS 46 - zadáno týden předem. Na příští úterý: vypsat slovíčka (dny v týdnu)
Sta:Procvičovat: Prezentace: My town. Rozhovor: How do you go to school? Slovíčka.
Český jazyk podstatná jména rodu středního a ženského uč.do str.70
Matematika písemné dělení a násobení procvičování
osa úsečky, rýsujeme obdélník a čtverec
Přírodopis rostliny na louce
Vlastivěda středověk
povrch, vodstvo
Copyright © 2012 ZŠ Třebízského