Plán na 8. týden v 3.A třídě

17.2.2020 - 21.2.2020

Předmět Informace
Anglický jazyk U6- slovíčka(nábytek), čtení a dramatizace příběhu U6,
Předložky : in, on, under. Song

Domácí úkol:Procvičovat: čtení(dopisy v učebnici), psaní, rozhovory, slovíčka
Český jazyk Český jazyk - str.55 až 57
Čítanka - str. 97 až 107


Domácí úkol:Domácí úkoly podle zadání v deníčku.
Do 27.2. 2020 přečíst jednu pohádku a zapíší o ní záznam.
Trénovat počítání do 1000.
Matematika Matematika - str. 61 až 67
Prvouka Učebnice str. 29 až 30
Copyright © 2012 ZŠ Třebízského