Plán na 9. týden v 4.A třídě

24.2.2020 - 28.2.2020

Předmět Informace
Anglický jazyk Suk: L 6: like (Co rád děláš?), dny v týdnu, televize, kniha (uč. do str. 45) Sta:L6: povídání o tom, co děláme ve volném čase, song
učebnice do 43

Domácí úkol:Suk: středa: pětiminutovka dny v týdnu. Čtvrtek: úkol - po prázdninách mít vypsané ve slovníčku měsíce
Český jazyk rod ženský a střední
vyjm.sl
Matematika převody, násobení dvojcif.číslem
Přírodopis louka a park
Vlastivěda vodstvo
Lucemburkové
Copyright © 2012 ZŠ Třebízského