Plán na 42. týden v 4.A třídě

14.10.2019 - 18.10.2019

Předmět Informace
Anglický jazyk L2- revision.
U3: Food. Vocabulary, story,song.

Domácí úkol:Umět vyslovit i napsat členy rodiny.Umět přivlastnění -jeho,její, tvůj(his, her, your)
čtvrtek - zkoušení: povídání o sobě a své rodině - viz PS str.16
Český jazyk předložky předpony - opakování
vyjmenovaná slova - opakování
Matematika písemné násobení a dělení
slovní úlohy, kolmice

Domácí úkol:opravujte chyby, trénujte
Přírodopis živočichové, dělení
Vlastivěda ČR demokratický stát
pověsti české

Informace pro rodiče: prosím prohlédněte dětem hlavy, ve škole se vyskytly vši

Copyright © 2012 ZŠ Třebízského