Plán na 43. týden v 4.A třídě

21.10.2019 - 25.10.2019

Předmět Informace
Český jazyk vyjmenovaná slova
čtení s porozuměním

Domácí úkol:číst každý den
Matematika písemné sčítání, odčítání, dělení, násobení
kolmice, kružnice
Přírodopis rostliny našich lesů
Vlastivěda D - Velkomoravská říše
Z - opakování ČR do strany16

Domácí úkol:každý má část textu k naučení
Anglický jazyk L2- revision.
U3: Food. Vocabulary, story, song.
Ordering food and drinks(objednávání jídla a pití). Like.

Domácí úkol:Prezentace.Opakovat slovíčka 3.lekce + sloveso být a přivlastňování.
Copyright © 2012 ZŠ Třebízského