Plán na 46. týden v 4.A třídě

11.11.2019 - 15.11.2019

Předmět Informace
Pracovní činnosti tkaní

Domácí úkol:na pondělí prosím co největší jehlu a klubíčko (nebo dvě) vlny
Český jazyk vyjmenovaná slova opakování
Matematika počítáme do 10 000
slovní úlohy, rovnoběžky, kolmice, kružnice
Přírodopis živočichové našich lesů
Vlastivěda Z opakování ústně str.16
D opakování Velkomoravská říše
Anglický jazyk Opakování:U3: Kolik je hodin(celá a půl).Písnička.
Zdravá výživa: healthy food, fruit,vegetebles..) Objednání v restauraci.

Domácí úkol:AJ1:Umět slovíčka, určování času, číst. Aj2: DÚ: číst a překládat Uč. str. 19 - probráno v hodinách (bude na známky).Aj2: DÚ 2: PS str.28 - puzzle. Aj2: DÚ3: PS str. 23, cv. 4

Informace pro rodiče: z organizačních důvodů bude v pátek kino prosím o 60Kč na vstup 12.11.konzultace od 15:00

Copyright © 2012 ZŠ Třebízského