Kalendář akcí

 • ZŠ Třebízského v síti

 

Leden

 1. 21.1.2021 Ovoce a mléko do škol

  V příštím týdnu rozdáme dětem pomeranč, mandarinku, jogurt a mléko

 2. 7.1.2021 Ovoce a mléko do škol

  Tento týden rozdáme žákům 1. a 2. tříd jablko, hrušku, čerstvý sýr a mléko.

 3.  

  Prosinec

  1. 17.12.2020 Ovoce a mléko do škol

   V příštím, tj. 51.týdnu týdnu rozdáme detěm mandarinku, žervé a mléko.

  2. 10.12.2020 Ovoce a mléko do škol

   V tomto týdnu rozdáme žákům hrušku,bílý jogurt a mléko.

  3. 3.12.2020 Ovoce a mléko do škol

   V tomto týdnu rozdáme detěm mandarinku,žervé a mléko.

  4.  

   Listopad

   1. 30.11.2020 Novinky v provozu školy od pondělí 30.11.2020

    1. stupeň ZŠ: prezenční výuka již pro všechny ročníky (1.-5. ročník ). 2. stupeň ZŠ: prezenční výuka 9. ročníku, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech – rozpis viz příloha v aktualitách). Žáci se učí podle rozvrhu platného od září 2020. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti, proto bude jiná náplň v hodinách Tv a Hv, žáci budou častěji trávit vyučovací hodiny venku. Školní družina a školní klub: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Provoz ŠD a ŠK: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B – 7:00-16:00 3.A, 3.B, 4.A, 4.B – 7:00-15:00 Abychom mohli otevřít školní družinu a školní klub pro všechny zapsané žáky za dodržení homogenity třídy, nahradí ve třídách 3.A, 3.B, 4.A, 4.B vychovatele jejich třídní učitelky. Stravování: Distančně vzdělávaní žáci dále pouze odběr přes okénko. Prezenčně vzdělávaní žáci za dodržení pravidel podle stanoveného rozpisu ve školní jídelně. V prostorách školní jídelny budou mít žáci zakrytý nos a ústa rouškou kromě vlastní konzumace jídla. Větrání: 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popř. každých 30 minut. Příchod do školy: Škola bude otevřená od 7:30. Do šaten nebudou vpouštěni jednotlivci, ale skupinky žáků z jednotlivých tříd (žák si najde před školou své spolužáky nebo začne tvořit svou vlastní skupinu). Skupinky žáků budou dohledem posílány do školy, kde jim u vstupu budou vydezinfikovány ruce, odloží si věci do své skříňky a odejdou do své kmenové třídy. Ve všech prostorách školy budou mít všichni zakryta ústa a nos rouškou. Musíme dbát, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Proto dojde ke změně organizace odchodu tříd na oběd a domů. I když žáci nechodí na obědy, budou končit podle rozpisu odchodů ostatních žáků na oběd. Přesný harmonogram dostanete nejpozději v pátek. Prosíme všechny rodiče, aby při vyzvedávání svých dětí dodržovali platná hygienická opatření. V Kralupech nad Vltavou, 25.11.2020 PaedDr. Dagmar Kuzníková

   2. 26.11.2020 Ovoce a mléko do škol

    Ve čtvrtek rozdáme dětem mandarinku,mléko a čerstvý sýr.

   3. 19.11.2020 Ovoce a mléko do škol

    Ve čtvrtek žáci 1. a 2. ročníků, kteří se vracejí k prezenční výuce, dostanou v rámci projektu Ovoce a mléko do škol Jablko (2 porce) a Bovýskovo méko a jogurt

   4. 18.11.2020 Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy

    Od 18.11.2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole, vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka Žáci i zaměstnanci školy i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

   5. 16.11.2020 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2020-21

   6.  

    Říjen

    1. 15.10.2020 Ovoce a mléko do škol

     V příštím týdnu rozdáme dětem papriku a mléko.

    2. 8.10.2020 Ovoce a mléko do škol

     V příštím týdnu 8. 10. rozdáme dětem hrušku a mléko.

    3. 1.10.2020 Ovoce a mléko do škol

     V příštím týdnu rozdáme dětem jogurt a banán.

    4.  

     Září

     1. 24.9.2020 Ovoce a mléko do škol

      ve čtvrtek 24. 9. rozdáme dětem jablko a džus.

     2. 17.9.2020 Ovoce a mléko do škol

      Vážení rodiče od příštího týdne začnou opět dodávky z projektů ovoce a mléko do škol. Dnem závozu pro naši školu je i pro tento rok čtvrtek. V příštím týdnu tedy ve čtvrtek 17. a pátek 18. 9. rozdáme dětem švestky a mléko

     3.  

      1. 1.1.1970 Rozpis stravného na měsíc prosinec

       Předpis stravného na měsíc prosinec 2020 Děti ZŠ 1.kateg 16 x 26 Kč 416 Kč 2.kateg. 16 x 28 Kč 448 Kč 3.kateg. 16 x 30 Kč 480 Kč Děti MŚ 1.kateg. 17 x 38 Kč 646 Kč 2.kateg. 17 x 41 Kč 697 Kč