5. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z 5. třídy

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh 5. třídy

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (63)
Švábová
Ma (63)
Švábová
Přv (63)
Suchý
Vv (63)
Švábová
Vv (63)
Švábová
Tv (Tv)
Schmidtová
úterý Čj (63)
Švábová
Ma (63)
Švábová
Aj (63)
Staňková
Vl (63)
Švábová
Pč (63)
Švábová
 
středa Čj (63)
Švábová
Aj (63)
Staňková
Přv (63)
Suchý
Ma (63)
Švábová
Čj (63)
Švábová
 
čtvrtek Aj (63)
Staňková
Tv (Tv)
Schmidtová
Čj (63)
Švábová
Ma (63)
Švábová
Inf (14)
Kubálek
 
pátek Čj (63)
Švábová
Ma (63)
Švábová
Vl (63)
Švábová
Čj (63)
Švábová
Hv (63)
Švábová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2