třída 5.A

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Miloš Holáň
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 5.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1