třída 5.A

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Miloš Holáň
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 5.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 5.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Ma (52)
Holáň
Čj (52)
Moravcová
Tv (Tv)
Holáň
Vl (52)
Holáň
Pč (52)
Kohoutová
 
úterý Aj (52)
Hirst
Inf (14)
Mikšovský
Ma (52)
Holáň
Čj (49)
Moravcová
Př (52)
Moravcová
Čj (52)
Moravcová
 
středa Aj (52)
Hirst
Aj (63)
Staňková
Ma (52)
Holáň
Vl (52)
Holáň
Čj (52)
Moravcová
Čj (52)
Moravcová
 
čtvrtek Ma (52)
Holáň
Čj (52)
Moravcová
Aj (52)
Staňková
Inf (14)
Holáň
Hv (52)
Holáň
Vv (52)
Švábová
Vv (52)
Švábová
pátek Aj (63)
Staňková
Aj (52)
Hirst
Ma (52)
Holáň
Tv (Tv)
Holáň
Čj (52)
Moravcová
Přv (52)
Moravcová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1