třída 5.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 5.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 5.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (49)
Plecháčová
Ma (49)
Plecháčová
Vv (49)
Plecháčová
Vv (49)
Plecháčová
Tv (Tv)
Schmidtová
Inf (14)
Suchý
úterý Aj (49)
Staňková
Ma (49)
Plecháčová
Čj (49)
Plecháčová
Př (49)
Moravcová
Inf (14)
Savva
 
středa Aj (49)
Staňková
Ma (49)
Plecháčová
Čj (49)
Plecháčová
Vl (49)
Plecháčová
Pč (49)
Plecháčová
 
čtvrtek Aj (49)
Staňková
Př (49)
Moravcová
Čj (49)
Plecháčová
Ma (49)
Plecháčová
Čj (49)
Plecháčová
Tv (Tv)
Schmidtová
pátek Čj (49)
Plecháčová
Ma (49)
Plecháčová
Čj (49)
Plecháčová
Vl (49)
Plecháčová
Hv (49)
Plecháčová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Radka Plecháčová plechacovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Mgr. Radka Plecháčová plechacovazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Radka Plecháčová plechacovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Radka Plecháčová plechacovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Radka Plecháčová plechacovazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Mgr. Radka Plecháčová plechacovazavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Bc. Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Mgr. Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2