třída 5.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 5.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 5.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (49)
Matička
Ma (49)
Matička
Vv (49)
Matička
Vv (49)
Matička
Tv (Tv)
Schmidtová
Inf (14)
Suchý
úterý Aj (49)
Staňková
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Př (49)
Moravcová
Inf (14)
Savva
 
středa Aj (49)
Staňková
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Vl (49)
Matička
Pč (49)
Matička
 
čtvrtek Aj (49)
Staňková
Př (49)
Moravcová
Čj (49)
Matička
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Tv (Tv)
Schmidtová
pátek Čj (49)
Matička
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Vl (49)
Matička
Hv (49)
Matička
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Mgr. Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Mgr. Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Mgr. Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Mgr. Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1