třída 5.A

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Miloš Holáň
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 5.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 5.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Ma (52)
Holáň
Čj (52)
Moravcová
Tv (Tv)
Holáň
Vl (52)
Holáň
Pč (52)
Kohoutová
 
úterý Aj (52)
Hirst
Inf (14)
Mikšovský
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Př (49)
Moravcová
Inf (14)
Savva
 
středa Aj (49)
Staňková
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Vl (49)
Matička
Pč (49)
Matička
 
čtvrtek Aj (49)
Staňková
Př (49)
Moravcová
Čj (49)
Matička
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Tv (Tv)
Schmidtová
pátek Čj (49)
Matička
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Vl (49)
Matička
Hv (49)
Matička
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Český jazyk [Čj] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 6
Matematika [Ma] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Matematika [Ma] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 4
Tělesná výchova [Tv] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 1
Tělesná výchova [Tv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1