Učitelé a zaměstnanci

  • ZŠ Třebízského v síti

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Jméno Funkce Emailová adresa
PaedDr. Dagmar Kuzníková Ředitelka školy kuznikovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Iveta Krejčiříková Zástupce ředitelky školy krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz
Marcela Turková hospodářka turkovazavskola.trebizskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Třídní učitelé Emailová adresa
1.A Mgr. Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz
1.B Bc. Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz
2.A Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz
2.B Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz
3.A Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz
3.B Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz
4.A Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz
4.B Mgr. Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz
5.A Mgr. Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz
5.B Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz
6. Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz
7. Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz
8. Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz
9. Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz

Učitelé bez třídnictví

Jméno Emailová adresa
Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz
Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz
Miroslava Pražáková prazakovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Pavel Rynt ryntzavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz
Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz

Mateřská škola

Jméno Funkce Emailová adresa
Michaela Mikešová vedoucí učitelka mikesovazavskola.trebizskeho.cz
Kateřina Menclová učitelka menclovazavskola.trebizskeho.cz

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Emailová adresa
Anna Votavová Asistent pedagoga votavovazavskola.trebizskeho.cz
Jana Nováková asistent pedagoga novakovazavskola.trebizskeho.cz
Kamila Petrovičová asistent pedagoga petrovicovazavskola.trebizskeho.cz
Andrea Vondrážková, MBA asistent pedagoga vodrazkovazavskola.trebizskeho.cz

Školní družina

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Pavla Slavíčková vedoucí ŠD / vychovatelka 1. oddělení 311 284 906 slavickovazavskola.trebizskeho.cz
Lucie Pospíšilová vychovatelka pospisilovazavskola.trebizskeho.cz
Anna Votavová vychovatelka votavovazavskola.trebizskeho.cz

Školní klub

Jméno Funkce Emailová adresa
Miroslava Pražáková vychovatelka prazakovazavskola.trebizskeho.cz
Miloš Holáň vychovatel holanzavskola.trebizskeho.cz