Učitelé a zaměstnanci

  • ZŠ Třebízského v síti

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Jméno Funkce Emailová adresa
PaedDr. Dagmar Kuzníková Ředitelka školy kuznikovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Iveta Krejčiříková Zástupce ředitelky školy krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Třídní učitelé Emailová adresa
1.A Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz
1.B Pavla Slavíčková slavickovazavskola.trebizskeho.cz
2.A Zuzana Vránková vrankovazavskola.trebizskeho.cz
2.B Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz
3.A Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz
3.B Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz
4.A Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz
4.B Jana Dušánková dusankovazavskola.trebizskeho.cz
5.A Martina Brondičová brondicovazavskola.trebizskeho.cz
5.B Michaela Suková sukovazavskola.trebizskeho.cz
6.A Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz
6.B Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz
7.A Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz
7.B Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz
7.C Tomáš Rampír rampirzavskola.trebizskeho.cz
8.A Hana Simandlová simandlovazavskola.trebizskeho.cz
8.B Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz
9. Pavlína Nováková schmidtovazavskola.trebizskeho.cz

Učitelé bez třídnictví

Jméno Emailová adresa
Dáša Chladová
Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz
Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz
Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
Pavel Rynt ryntzavskola.trebizskeho.cz
Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz
Ivana Žáková zakovazavskola.trebizskeho.cz

Mateřská škola

Jméno Funkce Emailová adresa
Michaela Mikešová vedoucí učitelka mikesovazavskola.trebizskeho.cz
Kristýna Viktorová učitelka viktorovazavskola.trebizskeho.cz

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Emailová adresa
Renata Němcová asistent pedagoga
Michala Olsževičzová asistent pedagoga

Školní družina

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Pavla Slavíčková vedoucí vychovatelka 311 284 906 slavickovazavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Vránková vychovatelka vrankovazavtrebizskeho.cz
Michala Olsževičzová vychovatelka

Školní klub

Jméno Funkce Emailová adresa
Luboš Mikšovský vychovatel miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
Miloš Holáň vychovatel holanzavskola.trebizskeho.cz
Miloš Holáň vychovatel holanzavskola.trebizskeho.cz