Učitelé a zaměstnanci

  • ZŠ Třebízského v síti

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Jméno Funkce Emailová adresa
PaedDr. Dagmar Kuzníková Ředitelka školy kuznikovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Iveta Krejčiříková Zástupce ředitelky školy krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz
Marcela Turková hospodářka turkovazavskola.trebizskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Třídní učitelé Emailová adresa
1.A Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz
1.B Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz
2.A Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz
2.B Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz
3.A Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz
3.B Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz
4.A Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz
4.B Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz
5.A Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz
5.B Ivana Žáková zakovazavskola.trebizskeho.cz
6.A Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz
6.B Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz
7. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz
8. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz
9. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz

Učitelé bez třídnictví

Jméno Emailová adresa
Dáša Chladová
Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz
Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz
Pavel Rynt ryntzavskola.trebizskeho.cz
Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz
Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz
Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz
Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz

Mateřská škola

Jméno Funkce Emailová adresa
Michaela Mikešová vedoucí učitelka mikesovazavskola.trebizskeho.cz
Kristýna Viktorová učitelka viktorovazavskola.trebizskeho.cz

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Emailová adresa
Renata Němcová Asistent pedagoga nemcovazavskola.trebizskeho.cz
Jana Nováková asistent pedagoga novakovazavskola.trebizskeho.cz
Andrea Vodrážková asistent pedagoga vodrazkovazavskola.trebizskeho.cz

Školní družina

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Pavla Slavíčková vedoucí vychovatelka 311 284 906 slavickovazavskola.trebizskeho.cz
Anna Votavová vychovatelka votavovazavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Vránková vychovatelka vrankovazavtrebizskeho.cz

Školní klub

Jméno Funkce Emailová adresa
Luboš Mikšovský vychovatel miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
Miloš Holáň vychovatel holanzavskola.trebizskeho.cz