Učitelé a zaměstnanci

  • ZŠ Třebízského v síti

Pedagogičtí pracovníci

Vedení školy

Jméno Funkce Emailová adresa
PaedDr. Dagmar Kuzníková Ředitelka školy kuznikovazavskola.trebizskeho.cz
Mgr. Iveta Krejčiříková Zástupce ředitelky školy krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz

Třídní učitelé

Třída Třídní učitelé Emailová adresa
1.A Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz
1.B Pavla Slavíčková slavickovazavskola.trebizskeho.cz
2.A Zuzana Vránková vrankovazavskola.trebizskeho.cz
2.B Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz
3.A Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz
3.B Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz
4.A Tereza Andršová zavskola.trebizskeho.cz
4.B Jana Dušánková dusankovazavskola.trebizskeho.cz
5.A Martina Brondičová brondicovazavskola.trebizskeho.cz
5.B Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz
6.A Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz
6.B Michaela Suková sukovazavskola.trebizskeho.cz
7.A Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz
7.B Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz
7.C Tomáš Rampír rampirzavskola.trebizskeho.cz
8.A Hana Simandlová simandlovazavskola.trebizskeho.cz
8.B Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz
9. Pavlína Nováková schmidtovazavskola.trebizskeho.cz

Učitelé bez třídnictví

Jméno Emailová adresa
Dáša Chladová
Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz
Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz
Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
Pavel Rynt ryntzavskola.trebizskeho.cz
Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz
Ivana Žáková zakovazavskola.trebizskeho.cz

Mateřská škola

Jméno Funkce Emailová adresa
Michaela Mikešová vedoucí učitelka mikesovazavskola.trebizskeho.cz
Kristýna Viktorová MD viktorovazavskola.trebizskeho.cz
Kamila Šmídová učitelka MŠ zavskola.trebizskeho.cz

Asistent pedagoga

Jméno Funkce Emailová adresa
Renata Němcová MD
Michala Olsžewičzová asistent pedagoga
Jana Došková asistent pedagoga zavskola.trebizskeho.cz
Dominika Kyselá asistent pedagoga zavskola.trebizskeho.cz

Školní družina

Jméno Funkce Telefon Emailová adresa
Pavla Slavíčková vedoucí vychovatelka 311 284 906 slavickovazavskola.trebizskeho.cz
Zuzana Vránková vychovatelka vrankovazavtrebizskeho.cz
Michala Olsžewičzová vychovatelka

Školní klub

Jméno Funkce Emailová adresa
Luboš Mikšovský vychovatel miksovskyzavskola.trebizskeho.cz
Miloš Holáň vychovatel holanzavskola.trebizskeho.cz