třída 2.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 2.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 2.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (60)
Nusková
Ma (60)
Nusková
Čj (60)
Nusková
Aj (60)
Nusková
 
úterý Čj (60)
Nusková
Prv (60)
Nusková
Hv (60)
Svobodová
Čj (60)
Nusková
Pč (60)
Nusková
středa Čj (60)
Nusková
Ma (60)
Nusková
Čj (60)
Nusková
Tv (Tv)
Nusková
 
čtvrtek Čj (60)
Nusková
Ma (60)
Nusková
Čj (60)
Nusková
Prv (60)
Nusková
Vv (60)
Nusková
pátek Čj (60)
Nusková
Ma (60)
Nusková
Tv (Tv)
Nusková
Čj (60)
Nusková
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 10
Matematika [Ma] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1