třída 2.B

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Anna Votavová
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 2.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 2.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (60)
Votavová
Ma (60)
Votavová
Aj (60)
Smolejová
Čj (60)
Votavová
Hv (60)
Svobodová
úterý Čj (60)
Votavová
Prv (60)
Votavová
Čj (60)
Votavová
Pč (60)
Votavová
 
středa Čj (60)
Votavová
Ma (60)
Votavová
Čj (60)
Votavová
Tv (60)
Votavová
Tv (60)
Votavová
čtvrtek Čj (60)
Votavová
Ma (60)
Votavová
Čj (60)
Votavová
Prv (60)
Votavová
 
pátek Čj (60)
Votavová
Ma (60)
Votavová
Čj (60)
Votavová
Vv (60)
Votavová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 10
Matematika [Ma] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1