třída 2.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 2.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 2.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Tv (Tv)
Jahnová
Čj (69)
Jahnová
Ma (69)
Jahnová
Čj (69)
Jahnová
 
úterý Čj (69)
Jahnová
Ma (69)
Jahnová
Čj (69)
Jahnová
Vv (69)
Jahnová
Hv (69)
Jahnová
středa Čj (69)
Jahnová
Ma (69)
Jahnová
Čj (69)
Jahnová
Prv (69)
Jahnová
 
čtvrtek Čj (69)
Jahnová
Ma (69)
Jahnová
Tv (Tv)
Jahnová
Čj (69)
Jahnová
Pč (69)
Jahnová
pátek Čj (69)
Jahnová
Prv (69)
Jahnová
Aj (69)
Jahnová
Čj (69)
Jahnová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 10
Matematika [Ma] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1