třída 2.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 2.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 2.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
Vv (8)
Baladová
Pč (8)
Baladová
úterý Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
Prv (8)
Baladová
Hv (8)
Baladová
středa Čj (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
Tv (8)
Baladová
Tv (8)
Baladová
 
čtvrtek Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
Prv (8)
Baladová
 
pátek Čj (8)
Baladová
Aj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 10
Matematika [Ma] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1