třída 2.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 2.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 10
Matematika [Ma] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1