třída 4.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 4.A

Akce a aktivity v předposledním týdnu školy:

Datum: 16. června 2017 Autor: Jirasová Třída: 4.A

Číst dále

Akce a aktivity v předposledním týdnu školy:

Datum: 16. června 2017 Autor: Jirasová Třída: 4.A

20.6. - Uzavření klasifikace žáků 21.6. - Den naruby /vyučují žáci 9.ročníku:-) 21.6. - Pedagogická rada 22.6. - Branný den / Dopravní výchova, Ochrana zdraví a pomoc druhé osobě v nouzi, Mimořádné situace - hrozba terorizmu, Živelní pohromy, Osobní bezpečí - děti přijdou sportovně oblečené, budou mít svačinku a pití/ 23.6. - Hurá na prázdniny od 16.00 na školní zahradě:-), jste srdečně zváni

Číst dále

Třídní konzultace

Datum: 8. června 2017 Autor: Jirasová Třída: 4.A

14.6.2017 od 14.00 do 17.00 hod.proběhnou třídní konzultace.Těším se na setkání:-) 26.6.2017 pojedeme na výlet do Prahy.Vše potřebné sdělím dětem do notýsku.

Číst dále

ŠVP, FOCENÍ,KONZULTACE

Datum: 29. května 2017 Autor: Jirasová Třída: 4.A

Děkuji všem rodičům za dobré vybavení dětí na ŠVP, v průběhu pobytu se alespoň z mého hlediska nevyskytl žádný větší problém, paní vychovatelka si děti velmi chválila - aktivita, spolupráce, disciplína, chování.V pondělí 29.5. děti přinesou domů dokumentaci + složku "úspěchů" ze ŠVP 31.5.2017 se budeme fotit. Cena společné fotky je 35,- Kč, jednotlivé foto stojí 15,- Kč. Napište do notýsku dětem objednávku + pošlete po nich penízky Z důvodu ...

Číst dále

Třídní schůzky

Datum: 18. dubna 2017 Autor: Jirasová Třída: 4.A

Třídní schůzky proběhnou ve středu 19.4.2017 od 16.30 hod. těším se na Vaši účast.

Číst dále

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 4.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Aj (69)
Staňková
Ma (69)
Jirasová
Čj (69)
Jirasová
Vv (69)
Jirasová
Vv (69)
Jirasová
Inf (69)
Kubálek
úterý Čj (69)
Jirasová
Ma (69)
Jirasová
Čj (69)
Jirasová
Přv (69)
Jirasová
Vl (69)
Jirasová
 
středa Aj (69)
Staňková
Hv (69)
Bobáňová
Čj (69)
Jirasová
Ma (69)
Jirasová
Tv (Tv)
Schmidtová
 
čtvrtek Čj (69)
Jirasová
Aj (69)
Staňková
Ma (69)
Jirasová
Čj (69)
Jirasová
Přv (69)
Jirasová
 
pátek Čj (69)
Jirasová
Ma (69)
Jirasová
Vl (69)
Jirasová
Tv (Tv)
Schmidtová
Pč (69)
Kohoutová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Mgr. Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Alexandra Bobáňová bobanovazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Mgr. Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Mgr. Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 2