třída 4.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 4.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 4.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (21)
Smolejová
Tv (Tv)
Smolejová
Aj (21)
Staňková
Inf (14)
Krejčiříková
Ma (21)
Smolejová
Čj (21)
Smolejová
 
úterý Čj (21)
Smolejová
Př (21)
Moravcová
Ma (21)
Smolejová
Aj (21)
Staňková
Aj (21)
Hirst
Čj (21)
Smolejová
Pč (21)
Smolejová
středa Čj (21)
Smolejová
Ma (21)
Smolejová
Vl (21)
Smolejová
Hv (21)
Smolejová
Aj (21)
Staňková
Aj (21)
Hirst
 
čtvrtek Čj (21)
Smolejová
Inf (14)
Suchý
Aj (21)
Hirst
Ma (21)
Smolejová
Př (21)
Moravcová
Tv (Tv)
Smolejová
 
pátek Čj (21)
Smolejová
Ma (21)
Smolejová
Vl (21)
Smolejová
Vv (21)
Smolejová
Vv (21)
Smolejová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 4
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Mgr. Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Mgr. Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1