třída 4.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 4.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 4.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (21)
Brixiová
Ma (21)
Brixiová
Aj (21)
Brixiová
Přv (21)
Brixiová
Čj (21)
Brixiová
Tv (Tv)
Brixiová
úterý Čj (21)
Brixiová
Ma (21)
Brixiová
Vl (21)
Brixiová
Inf (14)
Savva
Inf (6)
Mikšovský
Aj (21)
Brixiová
 
středa Čj (21)
Brixiová
Ma (21)
Brixiová
Vv (21)
Švábová
Vv (21)
Švábová
Tv (Tv)
Brixiová
 
čtvrtek Čj (21)
Brixiová
Ma (21)
Brixiová
Čj (21)
Brixiová
Přv (21)
Brixiová
Pč (21)
Brixiová
 
pátek Čj (21)
Brixiová
Ma (21)
Brixiová
Aj (21)
Brixiová
Vl (21)
Brixiová
Hv (21)
Svobodová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 2