třída 4.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 4.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Květoslava Brixiová brixiovazavskola.trebizskeho.cz 2