8. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Pavla Hirst
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 8.

Rozvrh třídy 8.

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
pondělí De (34)
Repková
Čj (34)
Schmidtová
Ov (34)
Šulc
Ma (34)
Kubálek
Aj (23)
Hirst
Pč (34)
Suchý
Ch (8)
Suchý
   
úterý Př (31)
Suchý
Ma (34)
Kubálek
Aj (34)
Hirst
Nj (23)
Repková
Fy (10)
Kubálek
Šj (34)
Repková
Aj (34)
Hirst N.
Ze (34)
Savva
  AK (23)
Hirst N.
Pč (Dílny)
Savva
středa Čj (34)
Schmidtová
Šj (34)
Repková
AK (34)
Hirst N.
IKT (14)
Mikšovský
Nj (34)
Repková
Aj (34)
Hirst N.
Aj (34)
Hirst
Ma (34)
Kubálek
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
   
čtvrtek Ma (34)
Kubálek
Ch (8)
Suchý
Čj (34)
Schmidtová
Aj (23)
Hirst
Nj (34)
Repková
IKT (14)
Mikšovský
Šj (34)
Repková
Př (31)
Suchý
   
pátek De (34)
Repková
Čj (34)
Schmidtová
Hv (42)
Staňková
Fy (8)
Kubálek
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
Vv (23)
Hirst
   

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 4
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 1
IKT [IKT] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Německý jazyk [Nj] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 3
Chemie [Ch] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Španělský jazyk [Šj] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 3