8. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z 8. třídy

Rozvrh 8. třídy

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
pondělí Ch (10)
Suchý
Ma (38)
Kubálek
Aj (23)
Hirst
Nj (38)
Pražáková
Fy (10)
Kubálek
Př (31)
Suchý
Ov (38)
Šulc
   
úterý Čj (38)
Kuzní­ková
Ze (38)
Šulc
De (38)
Šulc
Nj (38)
Pražáková
PP (31)
Krejčiříková
Ma (38)
Kubálek
Hv (42)
Staňková
  Tv chl (Tv)
Šulc
Tv dív (Tv)
Schmidtová
středa Čj (38)
Kuzní­ková
Čj (38)
Kuzní­ková
Fy (10)
Kubálek
Aj (38)
Hirst N.
PP (31)
Krejčiříková
Aj (38)
Hirst N.
Pč (Dílny)
Kubálek
AK (38)
Hirst N.
Sv (Tv)
Schmidtová
   
čtvrtek Ma (38)
Kubálek
Čj (38)
Kuzní­ková
Nj (38)
Pražáková
Pč (38)
Suchý
Aj (42)
Staňková
Nj (38)
Pražáková
Ch (10)
Suchý
Vv (23)
Hirst
   
pátek Aj (42)
Staňková
Nj (38)
Pražáková
Př (31)
Suchý
Aj (23)
Hirst
Nj (38)
Pražáková
Ma (38)
Kubálek
De (38)
Šulc
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
   

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] PaedDr. Dagmar Kuzní­ková kuznikovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 2
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Fyzika [Fy] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Německý jazyk [Nj] Miroslava Pražáková prazakovazavskola.trebizskeho.cz 6
Chemie [Ch] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Tv chlapci [Tv chl] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Sportovní výchova [Sv] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pěstitelské praktikum [PP] Mgr. Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2