8. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Pavla Hirst
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 8.

Rozvrh třídy 8.

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
pondělí Čj (38)
Schmidtová
Aj (42)
Staňková
Nj (34)
Pražáková
Aj (42)
Hirst
Nj (31)
Pražáková
Př (31)
Suchý
Ma (31)
Kubálek
Vv (23)
Hirst
  Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
úterý Ch (10)
Suchý
Pč (31)
Savva
Pč (35)
Suchý
Aj (42)
Staňková
Nj (31)
Pražáková
Fy (10)
Kubálek
Čj (31)
Schmidtová
AK (31)
Hirst N.
Sv (Tv)
Svobodová
   
středa Aj (31)
Hirst N.
Nj (42)
Pražáková
Ma (31)
Kubálek
Aj (31)
Hirst N.
Nj (34)
Pražáková
AK (38)
Hirst N.
IKT (14)
Kubálek
De (38)
Šulc
Hv (42)
Jirasová
   
čtvrtek Ch (10)
Suchý
Ma (34)
Kubálek
Aj (31)
Hirst
Nj (31)
Pražáková
Fy (10)
Kubálek
Čj (31)
Schmidtová
Ov (31)
Šulc
  Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
pátek Čj (31)
Schmidtová
Ma (31)
Kubálek
Ze (31)
Šulc
Př (31)
Suchý
De (34)
Šulc
     

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 1
IKT [IKT] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Německý jazyk [Nj] Miroslava Pražáková prazakovazavskola.trebizskeho.cz 6
Chemie [Ch] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Sportovní výchova [Sv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1