Školská rada

  • ZŠ Třebízského v síti

Složení školské rady

Do školské rady na funkční období 2015 – 2017 byli zvoleni:

Za zřizovatele:

  • Ing. Ivan Ottis
  • Mgr. Martin Luksík

Za zákonné zástupce:

  • Bohumila Císařová
  • Táňa Hávová

Za pedagogy:

  • Mgr. Pavlína Schmidtová [předsedkyně]
  • Mgr. Iveta Krejčiříková