9. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z 9. třídy

Rozvrh 9. třídy

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
pondělí Aj (49)
Hirst
De (49)
Šulc
Ma (49)
Kubálek
Čj (49)
Schmidtová
Fy (10)
Kubálek
Nj (49)
Nusková
   
úterý Ma (49)
Kubálek
Př (31)
Krejčiříková
Ch (10)
Suchý
Aj (49)
Hirst
Čj (49)
Schmidtová
Vv (23)
Hirst
  Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
středa Čj (49)
Schmidtová
Aj (49)
Hirst N.
Ze (49)
Šulc
De (49)
Šulc
Nj (49)
Nusková
SM (49)
Rynt
Sv (Tv)
Schmidtová
  AK (49)
Hirst N.
čtvrtek Př (31)
Krejčiříková
Ch (10)
Suchý
Čj (49)
Schmidtová
Ma (49)
Kubálek
Ov (49)
Šulc
Pč (14)
Šulc
   
pátek SZ (49)
Šulc
Fy (10)
Kubálek
Ma (49)
Kubálek
Hv (49)
Jirasová
Nj (49)
Nusková
Tv chl (Tv)
Šulc
Tv dív (Tv)
Schmidtová
   

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Mgr. Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Fyzika [Fy] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Německý jazyk [Nj] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 3
Chemie [Ch] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Tv chlapci [Tv chl] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Sportovní výchova [Sv] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 1
Seminář z matematiky [SM] Mgr. Pavel Rynt ryntzavskola.trebizskeho.cz 1
Seminář ze zeměpisu [SZ] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2