9. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 9.

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Německý jazyk [Nj] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 6
Chemie [Ch] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Seminář z ČJ [SČJ] PaedDr. Dagmar Kuzní­ková kuznikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Seminář z matematiky [SM] Pavel Rynt ryntzavskola.trebizskeho.cz 2