9. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 9.

Rozvrh třídy 9.

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
pondělí Př (31)
Suchý
Ma (31)
Kubálek
Fy (8)
Kubálek
Čj (31)
Schmidtová
Čj (31)
Schmidtová
Ov (31)
Šulc
  Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
úterý Ze (31)
Savva
Ch (8)
Suchý
Pč (31)
Šulc
AK (31)
Hirst N.
Nj (31)
Repková
Aj (31)
Hirst N.
Ma (31)
Kubálek
Aj (31)
Hirst N.
Nj (31)
Repková
   
středa Nj (31)
Repková
Aj (31)
Hirst N.
De (31)
Šulc
SČJ (38)
Kuzní­ková
SM (42)
Rynt
SČJ (10)
Kuzní­ková
SM (31)
Rynt
AK (31)
Hirst N.
Nj (31)
Repková
Aj (31)
Hirst N.
Pč (6)
Suchý
   
čtvrtek Aj (31)
Hirst
Nj (31)
Repková
Aj (31)
Hirst
Nj (31)
Repková
Ch (8)
Suchý
Ma (31)
Kubálek
Čj (31)
Schmidtová
Fy (8)
Kubálek
  Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
pátek Čj (31)
Schmidtová
Ma (31)
Kubálek
De (31)
Šulc
Př (31)
Suchý
Vv (23)
Hirst
Hv (42)
Jirasová
   

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Německý jazyk [Nj] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 6
Chemie [Ch] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Seminář z ČJ [SČJ] PaedDr. Dagmar Kuzní­ková kuznikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Seminář z matematiky [SM] Pavel Rynt ryntzavskola.trebizskeho.cz 2