9. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 9.

Rozvrh třídy 9.

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
pondělí Př (31)
Suchý
Ze (38)
Šulc
Ma (38)
Kubálek
Aj (42)
Staňková
Nj (38)
Pražáková
Ch (10)
Suchý
Ov (38)
Šulc
  Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
úterý Ma (38)
Kubálek
Aj (38)
Hirst N.
Nj (42)
Pražáková
De (38)
Šulc
Pč (10)
Suchý
AK (38)
Hirst N.
Aj (38)
Hirst N.
Nj (42)
Pražáková
Pč (10)
Suchý
Sv (Tv)
Savva
   
středa Čj (38)
Kuzní­ková
SČJ (38)
Kuzní­ková
SM (42)
Rynt
SČJ (38)
Kuzní­ková
SM (42)
Rynt
Ch (10)
Suchý
Fy (10)
Kubálek
Vv (23)
Hirst
   
čtvrtek Čj (38)
Kuzní­ková
Čj (38)
Kuzní­ková
Čj (38)
Kuzní­ková
Aj (38)
Hirst
Nj (42)
Pražáková
Ma (38)
Kubálek
Hv (42)
Staňková
  Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
pátek De (38)
Šulc
Nj (42)
Pražáková
Aj (38)
Staňková
Ma (38)
Kubálek
Aj (38)
Hirst
Nj (42)
Pražáková
Př (31)
Suchý
Fy (10)
Kubálek
   

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] PaedDr. Dagmar Kuzní­ková kuznikovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Hudební výchova [Hv] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Německý jazyk [Nj] Miroslava Pražáková prazakovazavskola.trebizskeho.cz 6
Chemie [Ch] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Sportovní výchova [Sv] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Seminář z ČJ [SČJ] PaedDr. Dagmar Kuzní­ková kuznikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Seminář z matematiky [SM] Pavel Rynt ryntzavskola.trebizskeho.cz 2