7. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 7.

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Výchova ke zdraví [VKZ] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Pěstitelské práce [PěP] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopisné praktikum [PřP] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Sportovní výchova [Sv] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1