7. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 7.

Rozvrh třídy 7.

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
pondělí Aj (42)
Staňková
Aj (34)
Hirst
Př (31)
Krejčiříková
Čj (34)
Schmidtová
Fy (10)
Kubálek
  Hv (42)
Jirasová
Vv (23)
Hirst
Vv (23)
Hirst
úterý Čj (34)
Schmidtová
Ma (34)
Kubálek
Sv (Tv)
Savva
Pč (34)
Krejčiříková
Pč (34)
Savva
VKZ (34)
Šulc
Ze (34)
Šulc
   
středa De (34)
Šulc
Čj (34)
Schmidtová
Aj (34)
Staňková
PřP (31)
Krejčiříková
Aj (34)
Hirst
PřP (31)
Krejčiříková
AK (38)
Hirst N.
PP (31)
Suchý
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
   
čtvrtek Ma (34)
Kubálek
Př (31)
Krejčiříková
Fy (10)
Kubálek
Čj (34)
Schmidtová
Ov (34)
Šulc
     
pátek Ma (34)
Kubálek
De (34)
Šulc
Aj (34)
Staňková
Aj (34)
Hirst
Ze (34)
Šulc
Ma (34)
Kubálek
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
   

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Výchova ke zdraví [VKZ] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopisné praktikum [PřP] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Sportovní výchova [Sv] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Pěstitelské praktikum [PP] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1