7. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z 7. třídy

Rozvrh 7. třídy

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
pondělí Ma (10)
Kubálek
Čj (35)
Schmidtová
Aj (35)
Staňková
PřP (31)
Krejčiříková
Ze (35)
Šulc
Ov (35)
Šulc
Př (31)
Suchý
  Sv (Tv)
Šulc
úterý Čj (35)
Schmidtová
De (35)
Kuzní­ková
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Pč (35)
Krejčiříková
Fy (10)
Suchý
Aj (23)
Hirst
Aj (35)
Staňková
Tv (Tv)
Šulc
   
středa Aj (23)
Hirst
AK (35)
Hirst N.
Ma (35)
Kubálek
AK (35)
Hirst N.
PřP (31)
Krejčiříková
Čj (35)
Schmidtová
Hv (42)
Jirasová
VKZ (35)
Suchý
   
čtvrtek De (35)
Kuzní­ková
Ma (35)
Kubálek
Ze (35)
Šulc
Tv chl (Tv)
Šulc
Pč (52)
Krejčiříková
Aj (35)
Hirst
Aj (42)
Staňková
Tv dív (Tv)
Schmidtová
   
pátek Ma (35)
Kubálek
Čj (35)
Schmidtová
Fy (10)
Suchý
Př (31)
Suchý
Vv (23)
Hirst
Vv (23)
Hirst
   

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Tělesná výchova [Tv] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 3
Hudební výchova [Hv] Mgr. Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] PaedDr. Dagmar Kuzní­ková kuznikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Fyzika [Fy] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Výchova ke zdraví [VKZ] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Tv chlapci [Tv chl] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Tv dívky [Tv dív] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopisné praktikum [PřP] Mgr. Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Sportovní výchova [Sv] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1