7. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 7.

Rozvrh třídy 7.

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Fy (8)
Kubálek
Př (31)
Krejčiříková
Čj (48)
Schmidtová
De (48)
Repková
Ma (48)
Kubálek
Aj (48)
Staňková
úterý Čj (48)
Schmidtová
Aj (48)
Staňková
Pč (Dílny)
Savva
Pč (48)
Krejčiříková
Hv (42)
Staňková
Sv (Tv)
Savva
Ma (48)
Kubálek
středa Ze (48)
Šulc
Fy (8)
Kubálek
AK (48)
Hirst N.
PřP (31)
Krejčiříková
PěP (48)
Suchý
PřP (31)
Krejčiříková
Ov (48)
Šulc
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
čtvrtek Čj (48)
Schmidtová
Ma (48)
Kubálek
De (48)
Repková
Aj (48)
Staňková
Vv (23)
Hirst
Vv (23)
Hirst
pátek Př (31)
Krejčiříková
Ze (48)
Šulc
Ma (48)
Kubálek
Čj (48)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
Tv dív (Tv)
Schmidtová
VKZ (48)
Moravcová

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 4
Matematika [Ma] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Výchova ke zdraví [VKZ] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1
Anglická konverzace [AK] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Pěstitelské práce [PěP] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopisné praktikum [PřP] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Sportovní výchova [Sv] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1