třída 1.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 1.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 1.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40
pondělí Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Tv (Tv)
Kohoutová
úterý Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Prv (19)
Kohoutová
Pč (19)
Kohoutová
středa Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Hv (19)
Kohoutová
Aj (19)
Staňková
čtvrtek Čj (19)
Kohoutová
Prv (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Vv (19)
Kohoutová
pátek Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Tv (Tv)
Kohoutová

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1
Český jazyk [Čj] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 8
Matematika [Ma] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1