třída 1.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 1.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 8
Český jazyk [Čj] Michaela Jahnová jahnovazavskola.trebizskeho.cz 1
Matematika [Ma] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1