6. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 6.A

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] PaedDr. Dagmar Kuzní­ková kuznikovazavskola.trebizskeho.cz 5
Matematika [Ma] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Dáša Chladová 2
Pracovní činnosti [Pč] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Hudební výchova [Hv] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1
Dějepis [De] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výchova ke zdraví [VKZ] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1