6. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 6.A

Rozvrh třídy 6.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Aj (35)
Staňková
Aj (23)
Hirst
Ma (35)
Suchý
Př (31)
Krejčiříková
Hv (42)
Matička
Aj (35)
Staňková
Inf (14)
Mikšovský
 
úterý Fy (8)
Kubálek
Ze (35)
Šulc
Čj (35)
Kuzní­ková
Ma (35)
Suchý
Aj (35)
Hirst
Inf (14)
Mikšovský
Tv chl (Tv)
Šulc
Tv dív (Tv)
Schmidtová
středa Čj (35)
Kuzní­ková
Čj (35)
Kuzní­ková
Ma (8)
Suchý
Vv (23)
Chladová
Vv (23)
Chladová
VKZ (35)
Moravcová
čtvrtek Př (31)
Krejčiříková
Čj (35)
Kuzní­ková
Čj (35)
Kuzní­ková
De (35)
Šulc
Fy (8)
Kubálek
Ov (35)
Šulc
pátek Ze (35)
Šulc
Aj (35)
Staňková
Pč (31)
Suchý
Aj (35)
Hirst
Pč (31)
Suchý
De (35)
Šulc
Ma (35)
Suchý
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] PaedDr. Dagmar Kuzní­ková kuznikovazavskola.trebizskeho.cz 5
Matematika [Ma] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Dáša Chladová 2
Pracovní činnosti [Pč] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Hudební výchova [Hv] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1
Dějepis [De] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výchova ke zdraví [VKZ] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1