6. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 6.A

Rozvrh třídy 6.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.35 - 15.20
pondělí Fy (10)
Kubálek
Inf (14)
Kubálek
Pč (35)
Suchý
Ma (35)
Suchý
Čj (35)
Schmidtová
Ze (35)
Šulc
Hv (42)
Schmidtová
   
úterý De (35)
Šulc
Př (31)
Krejčiříková
Čj (35)
Schmidtová
Ov (35)
Šulc
Vv (35)
Hirst
Vv (23)
Hirst
  Inf (14)
Savva
středa Čj (35)
Schmidtová
Aj (35)
Hirst N.
Ma (35)
Suchý
Ze (35)
Šulc
Čj (35)
Schmidtová
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
   
čtvrtek Př (31)
Krejčiříková
Aj (35)
Staňková
Ma (35)
Suchý
De (35)
Šulc
Pč (35)
Suchý
     
pátek Aj (35)
Staňková
Ma (35)
Suchý
Čj (35)
Schmidtová
Fy (10)
Kubálek
VKZ (35)
Moravcová
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Tv chl (Tv)
Šulc
   

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 5
Matematika [Ma] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Nicholas Hirst N. hirstzavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 5
Pracovní činnosti [Pč] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Hudební výchova [Hv] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Fyzika [Fy] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Výchova ke zdraví [VKZ] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Tv chlapci [Tv chl] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 1
Občanská výchova [Ov] Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1