6. třída

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z 6. třídy

Rozvrh 6. třídy

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí De (34)
Šulc
Př (31)
Krejčiříková
Čj (34)
Schmidtová
Ma (34)
Suchý
Vv (23)
Hirst
Vv (23)
Hirst
úterý Fy (10)
Suchý
Aj (34)
Hirst
Aj (42)
Staňková
Tv dív (Tv)
Schmidtová
Inf (14)
Kubálek
Čj (34)
Schmidtová
Ze (34)
Šulc
Tv chl (Tv)
Šulc
středa Ma (34)
Suchý
Čj (34)
Schmidtová
Čj (34)
Schmidtová
VKZ (34)
Suchý
De (34)
Šulc
Aj (34)
Hirst
Aj (42)
Staňková
čtvrtek Ma (34)
Suchý
Př (31)
Krejčiříková
Aj (23)
Hirst
Aj (34)
Staňková
Tv chl (Tv)
Šulc
Pč (31)
Suchý
Čj (34)
Schmidtová
Tv dív (Tv)
Schmidtová
pátek Ma (34)
Suchý
Ze (34)
Šulc
Hv (42)
Staňková
Ov (34)
Šulc
Fy (10)
Suchý
Inf (14)
Kubálek
Pč (31)
Suchý

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 5
Matematika [Ma] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 4
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Hudební výchova [Hv] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodopis [Př] Mgr. Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 2
Dějepis [De] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Zeměpis [Ze] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Fyzika [Fy] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 2
Výchova ke zdraví [VKZ] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Tv chlapci [Tv chl] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 2
Tv dívky [Tv dív] Mgr. Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 2
Občanská výchova [Ov] Bc. Martin Šulc sulczavskola.trebizskeho.cz 1