třída 3.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 3.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 3.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (21)
Smolejová
Ma (21)
Smolejová
Čj (21)
Smolejová
Aj (42)
Hirst
Aj (21)
Staňková
Hv (21)
Smolejová
úterý Čj (21)
Smolejová
Ma (21)
Smolejová
Čj (21)
Smolejová
Tv (21)
Smolejová
Tv (21)
Smolejová
středa Čj (21)
Smolejová
Ma (21)
Smolejová
Prv (21)
Smolejová
Aj (23)
Hirst
Aj (21)
Staňková
Čj (21)
Smolejová
čtvrtek Čj (21)
Smolejová
Ma (21)
Smolejová
Čj (21)
Smolejová
Vv (21)
Smolejová
Pč (21)
Smolejová
pátek Ma (21)
Smolejová
Aj (23)
Hirst
Aj (21)
Staňková
Čj (21)
Smolejová
Prv (21)
Smolejová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 9
Matematika [Ma] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 5
Prvouka [Prv] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 1