třída 3.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 3.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 9
Matematika [Ma] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 5
Prvouka [Prv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1