třída 3.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 3.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 3.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (62)
Svobodová
Aj (62)
Staňková
Ma (62)
Svobodová
Prv (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
úterý Aj (62)
Staňková
Tv (Tv)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
středa Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Aj (62)
Staňková
Prv (62)
Svobodová
Pč (62)
Svobodová
čtvrtek Čj (62)
Svobodová
Tv (Tv)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Vv (62)
Svobodová
pátek Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Hv (62)
Svobodová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 9
Matematika [Ma] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 5
Prvouka [Prv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1