třída 3.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 3.A

Třídní schůzky

Datum: 11. září 2017 Autor: Kohoutová Třída: 3.A

Zveme vás na třídní schůzky dneč 12.9. od 16.30 hodin ve třídě 3.A. Kohoutová

Číst dále

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 3.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Tv (Tv)
Kohoutová
Aj (19)
Staňková
úterý Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Prv (19)
Kohoutová
Pč (19)
Kohoutová
středa Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Aj (19)
Staňková
Hv (19)
Kohoutová
čtvrtek Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Aj (19)
Staňková
Tv (Tv)
Kohoutová
Vv (19)
Kohoutová
pátek Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Prv (19)
Kohoutová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 9
Matematika [Ma] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 5
Prvouka [Prv] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1