třída 1.A

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Eva Baladová
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 1.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 1.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40
pondělí Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Prv (8)
Baladová
Pč (8)
Baladová
úterý Čj (8)
Baladová
Aj (8)
Baladová
Hv (8)
Baladová
Tv (Tv)
Baladová
středa Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Čj (Tv)
Baladová
Prv (8)
Baladová
čtvrtek Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
Tv (Tv)
Baladová
pátek Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
Vv (8)
Baladová

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 8
Matematika [Ma] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1