třída 1.A

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Eva Baladová
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 1.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 8
Matematika [Ma] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1