třída 1.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 1.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 1.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40
pondělí Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Prv (62)
Svobodová
Hv (62)
Svobodová
úterý Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Tv (62)
Svobodová
Tv (62)
Svobodová
středa Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Prv (62)
Svobodová
čtvrtek Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Pč (62)
Svobodová
pátek Čj (62)
Svobodová
Aj (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Vv (62)
Svobodová

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 8
Matematika [Ma] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1