třída 4.B

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Petr Matička
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 4.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1