třída 4.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 4.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 4.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (48)
Pražáková
Ma (48)
Votavová
Vl (48)
Votavová
Tv (Tv)
Votavová
Čj (48)
Pražáková
Aj (48)
Staňková
úterý Aj (48)
Staňková
Ma (48)
Votavová
Přv (48)
Votavová
Hv (48)
Votavová
Čj (48)
Pražáková
 
středa Ma (48)
Votavová
Čj (48)
Pražáková
Vl (48)
Votavová
Tv (Tv)
Votavová
Aj (48)
Staňková
 
čtvrtek Ma (48)
Votavová
Čj (48)
Pražáková
Přv (48)
Votavová
Pč (48)
Votavová
Čj (48)
Pražáková
 
pátek Ma (48)
Votavová
Čj (48)
Pražáková
Vv (48)
Votavová
Vv (48)
Votavová
Inf (14)
Kubálek
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Miroslava Pražáková prazakovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Mgr. Marcel Kubálek kubalekzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2