třída 4.B

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Petr Matička
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 4.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 4.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (49)
Matička
Tv (Tv)
Mikšovský
Ma (49)
Matička
Aj (49)
Staňková
Přv (49)
Matička
 
úterý Vl (49)
Repková
Inf (6)
Savva
Inf (14)
Mikšovský
Čj (49)
Matička
Ma (49)
Matička
Aj (49)
Staňková
 
středa Čj (49)
Matička
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Tv (Tv)
Mikšovský
Vv (49)
Švábová
Vv (49)
Švábová
čtvrtek Čj (49)
Matička
Ma (49)
Matička
Čj (49)
Matička
Pč (49)
Matička
Aj (49)
Staňková
 
pátek Čj (49)
Matička
Ma (49)
Matička
Hv (49)
Matička
Přv (49)
Repková
Vl (49)
Repková
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Zuzana Repková repkovazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Petr Matička matickazavskola.trebizskeho.cz 1