třída 4.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 4.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 4.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Ma (48)
Holáň
Čj (48)
Moravcová
Vl (48)
Holáň
Čj (48)
Moravcová
Inf (14)
Krejčiříková
 
úterý Aj (48)
Hirst
Ma (48)
Holáň
Čj (48)
Moravcová
Ma (48)
Holáň
Tv (Tv)
Holáň
 
středa Čj (48)
Moravcová
Aj (48)
Hirst
Př (48)
Moravcová
Čj (48)
Moravcová
Vv (48)
Smolejová
Vv (48)
Smolejová
čtvrtek Čj (48)
Moravcová
Ma (48)
Holáň
Vl (48)
Holáň
Tv (Tv)
Holáň
Pč (48)
Moravcová
Inf (14)
Suchý
pátek Aj (48)
Hirst
Čj (48)
Moravcová
Př (48)
Moravcová
Ma (48)
Holáň
Hv (48)
Holáň
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Bc. Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Bc. Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Bc. Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Mgr. Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Mgr. Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1