třída 4.B

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Petr Matička
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 4.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 4.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (48)
Moravcová
Přv (48)
Moravcová
Čj (48)
Moravcová
Pč (48)
Moravcová
Inf (14)
Krejčiříková
 
úterý Čj (48)
Moravcová
Ma (48)
Holáň
Aj (48)
Hirst
Vl (48)
Holáň
Vv (48)
Holáň
Vv (48)
Holáň
středa Ma (48)
Holáň
Aj (48)
Hirst
Př (48)
Moravcová
Tv (Tv)
Holáň
Čj (48)
Moravcová
 
čtvrtek Čj (48)
Moravcová
Ma (48)
Holáň
Čj (48)
Moravcová
Vl (48)
Holáň
Hv (48)
Holáň
Inf (14)
Suchý
pátek Aj (48)
Hirst
Ma (48)
Holáň
Čj (48)
Moravcová
Ma (48)
Holáň
Tv (Tv)
Holáň
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Iveta Krejčiříková krejcirikovazavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Vladimír Suchý suchyzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1