třída 5.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 5.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 5.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (49)
Moravcová
Ma (49)
Holáň
Čj (49)
Moravcová
Přv (49)
Moravcová
Pč (49)
Moravcová
 
úterý Čj (49)
Moravcová
Aj (49)
Hirst
Tv (Tv)
Mikšovský
Ma (49)
Holáň
Vl (49)
Holáň
 
středa Čj (49)
Moravcová
Aj (49)
Hirst
Přv (49)
Moravcová
Ma (49)
Holáň
Inf (6)
Holáň
Inf (14)
Mikšovský
 
čtvrtek Čj (49)
Moravcová
Ma (49)
Holáň
Vv (49)
Švábová
Vv (49)
Švábová
Čj (49)
Moravcová
Tv (Tv)
Mikšovský
pátek Ma (49)
Holáň
Aj (49)
Hirst
Čj (49)
Moravcová
Vl (49)
Holáň
Hv (49)
Holáň
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Informatika [Inf] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Luboš Mikšovský miksovskyzavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 2