třída 5.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 5.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 5.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
pondělí Čj (63)
Švábová
Aj (63)
Hirst
Ma (63)
Švábová
Čj (63)
Švábová
Hv (63)
Švábová
 
úterý Inf (14)
Savva
Čj (63)
Švábová
Ma (63)
Švábová
Tv (Tv)
Schmidtová
Přv (63)
Moravcová
 
středa Čj (63)
Švábová
Ma (63)
Švábová
Vl (63)
Holáň
Čj (63)
Švábová
Vv (63)
Švábová
Vv (63)
Švábová
čtvrtek Čj (63)
Švábová
Ma (63)
Švábová
Čj (63)
Švábová
Ma (63)
Švábová
Aj (63)
Hirst
Pč (63)
Švábová
pátek Př (63)
Moravcová
Aj (63)
Hirst
Vl (63)
Holáň
Tv (Tv)
Schmidtová
   

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 7
Matematika [Ma] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 5
Tělesná výchova [Tv] Pavlína Schmidtová schmidtovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 2
Pracovní činnosti [Pč] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Jaroslava Švábová svabovazavskola.trebizskeho.cz 1
Vlastivěda [Vl] Miloš Holáň holanzavskola.trebizskeho.cz 2
Přírodopis [Př] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1
Informatika [Inf] Andreas Savva savvazavskola.trebizskeho.cz 1
Přírodověda [Přv] Alberta Moravcová moravcovazavskola.trebizskeho.cz 1