Dokumenty

 • ZŠ Třebízského v síti

Ke stažení

 • Školní řád pro rok 2018/2019 (PDF)
 • Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování (DOC | PDF)
 • Výroční zpráva za školní rok 2015-16 (PDF)

Školní družina

 • Přihláška do školní družiny 2014/2015 (DOC | PDF)
 • Žádost o uvolnění ze ŠD (DOC | PDF)

Školní klub

 • Přihláška do školního klubu 2014/2015 (DOC | PDF)

Školní jídelna

 • Přihláška ke stravování ve školní jídelně (DOC | PDF)

Zápis do 1. třídy

 • ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2017/2018 (DOCx | PDF)
 • Žádost o odklad (DOCx | PDF)
 • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2017-2018 (DOCx | PDF)
 • Desatero pro rodiče (PDF)