Dokumenty

 • ZŠ Třebízského v síti

Ke stažení

 • Školní řád(PDF)
 • Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu k 1.9. 2018 účinný od 1.1.2021 (PDF)
 • Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování (DOC | PDF)
 • Výroční zpráva za školní rok 2019-20 (PDF)

Školní družina

 • Žádost o uvolnění ze ŠD (DOC | PDF)

Školní jídelna

 • Přihláška ke stravování ve školní jídelně (DOC | PDF)

Zápis do 1. třídy

 • Žádost o odklad (PDF)
 • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2021-2022 (PDF)
 • Desatero pro rodiče (PDF)
 • Kritéria pro přijetí (PDF)