třída 2.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 2.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 2.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (62)
Svobodová
Prv (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Vv (62)
Svobodová
Pč (62)
Kohoutová
úterý Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Aj (62)
Smolejová
 
středa Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Tv (62)
Svobodová
Tv (62)
Svobodová
čtvrtek Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Prv (62)
Svobodová
 
pátek Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Hv (62)
Svobodová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 10
Matematika [Ma] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 2
Hudební výchova [Hv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1