třída 2.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 2.A

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 2.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (62)
Svobodová
Prv (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Vv (62)
Svobodová
 
úterý Čj (62)
Svobodová
Tv (Tv)
Svobodová
Aj (62)
Nusková
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
středa Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Pč (62)
Kohoutová
 
čtvrtek Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Prv (62)
Svobodová
Hv (62)
Svobodová
pátek Tv (Tv)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
Ma (62)
Svobodová
Čj (62)
Svobodová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 10
Matematika [Ma] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Michaela Nusková nuskovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Věra Svobodová svobodovazavskola.trebizskeho.cz 1