třída 2.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 2.A

Třídní schůzky

Datum: 7. září 2018 Autor: Jirasová Třída: 2.A

11.9.2018 od 16.30 proběhnou třídní schůzky.Těším se na Vaši účast. Tř. učitelka Iveta jirasová

Číst dále

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 2.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (22)
Jirasová
Ma (22)
Jirasová
Pč (22)
Votavová
Čj (22)
Jirasová
 
úterý Čj (22)
Jirasová
Ma (22)
Jirasová
Čj (22)
Jirasová
Prv (22)
Jirasová
Hv (22)
Jirasová
středa Čj (22)
Jirasová
Tv (Tv)
Jirasová
Ma (22)
Jirasová
Čj (22)
Jirasová
 
čtvrtek Čj (22)
Jirasová
Aj (22)
Staňková
Ma (22)
Jirasová
Čj (22)
Jirasová
Vv (22)
Jirasová
pátek Čj (22)
Jirasová
Tv (Tv)
Jirasová
Čj (22)
Jirasová
Prv (22)
Jirasová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 10
Matematika [Ma] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Iveta Jirasová jirasovazavskola.trebizskeho.cz 1