třída 2.A

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 2.A

Pomůcky

Datum: 29. srpna 2016 Autor: Kohoutová Třída: 2.A

Pomůcky do 2.A Průhledné obaly na sešity 6x, obal na notýsek, ŽK Obaly na učebnicích Malé počítadlo (stačí do 20) 1x velké zapínací desky Vybavený penál Do kufříku na VV, PČ: Zástěrku nebo staré tričko Modelínu Lepidlo Štětec 3x ( č. 5, 8 – kulatý, jeden velký plochý) Kelímek na vodu, hadřík, houbičku Vodovky, tempery, voskovky, suché křídy Velké desky ( loňské) Nůžky

Číst dále

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 2.A

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Hv (19)
Kohoutová
Pč (19)
Kohoutová
úterý Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Prv (19)
Kohoutová
Vv (19)
Kohoutová
středa Čj (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Tv (19)
Kohoutová
Tv (19)
Kohoutová
 
čtvrtek Čj (19)
Kohoutová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
Prv (19)
Kohoutová
 
pátek Čj (19)
Kohoutová
Aj (19)
Smolejová
Ma (19)
Kohoutová
Čj (19)
Kohoutová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 10
Matematika [Ma] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 4
Prvouka [Prv] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Michaela Smolejová smolejovazavskola.trebizskeho.cz 1
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Martina Kohoutová kohoutovazavskola.trebizskeho.cz 1