Roční plán ŠD

 • ZŠ Třebízského v síti

Roční plán ŠD na rok 2016/2017

ZÁŘÍ: Téma – Těšíme se na nový školní rok

 • Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky do školy, rozdělení dětí do jednotlivých oddělení
 • Seznámení s budovou školy a jídelnou
 • Bezpečná cesta do školy a domů
 • Poznáváme naší zemi a země kolem nás – Česká republika
 • Poučení o bezpečnosti, úrazech, řádu ŠD
 • Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi žáky
 • Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy
 • "Vzpomínáme na prázdniny" – výstava obrázků, kamínky, koláže
 • Míčové a pohybové hry na hřišti (učíme se pravidla)

ŘÍJEN: Téma – Vítáme barevný podzim

 • Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, zhotovujeme z nich šperky a jiné výrobky, ochutnávka ovoce a zeleniny
 • Ptáci odlétají do teplých krajin
 • Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadků, sběr papíru
 • Historie našeho státu
 • Upevňování zásad stolování, zdravá výživa
 • Pohybové hry na hřišti, vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, sběr přírodnin, stavby domečků)

LISTOPAD: Téma – Měsíc strašidel a duchů

 • Bramborová razítka
 • Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, jazykolamy)
 • Literární výchova – malování, čtení a dramatizace pohádek, hádání pohádek
 • Lidové zvyky a tradice
 • Stát, který sousedí s naší republikou
 • Halloween - výrobky z přírodnin, dýňová světýlka, rej masek
 • Draci – kreslení, vyrábění
 • Zvířátka se připravují k zimnímu spánku

Prosinec: Téma – Měsíc splněných přání

 • Vánoce – otevírání adventního kalendáře, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy
 • Mikuláš, čert a anděl – výrobky
 • Výroba přáníček a dárečků, vytváření vánoční výzdoby
 • Pohybové hry na sněhu, vycházky po okolí
 • Vánoční besídka
 • Vyrábění na vánoční jarmark
 • Sousední stát a co o něm víme

LEDEN: Téma – Hurá na sních

 • Zimní sporty – bobování, stavby ze sněhu, soutěže na sněhu
 • Přírodovědné procházky – jak se staráme o zvířátka v zimě
 • Střídání ročních období – jak se správně oblékat
 • Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu
 • Druhý stát sousedící s naší republikou

ÚNOR: Téma – Ve zdravém těle zdraví duch

 • Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom co jíme, bacily útočí
 • Výroba dárků k Valentýnu
 • Hry dětí venku i ve ŠD
 • Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají
 • Druhý stát sousedící s naší republikou a co o něm víme
 • Karneval – příprava a výroba masek, rej masek, soutěže, tanec

BŘEZEN: Téma – Jaro je tady

 • Vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě
 • Měsíc knihy – moje nejoblíbenější kniha – návštěva knihovny
 • Závodivé hry – chůdy, švihadla, kolochodky, přeskoky přes švihadla
 • Vv, Pv – velikonoční tematika, obyčeje a zvyky, koledy
 • Den Země
 • Třetí sousedící stát s naší republikou
 • Zdravotní vycházky do lesa, do parku
 • Vyrábění na velikonoční jarmark

DUBEN: Téma – Kouzla a čáry

 • Jak vykouzlit sportovní postavu – hry, soutěže, tanec, cvičení, skákání přes švihadlo, gumu, běhání, míčové hry
 • Vysněný domácí mazlíček – vyprávíme si o našich zvířecích kamarádech, malujeme je a modelujeme
 • Čeká nás čarodějné odpoledne – kostýmy, čarování a kouzla, tanec, soutěže
 • Třetí stát a co o něm víme

KVĚTEN: Téma – Poupátka a květy

 • Vycházky do přírody se zaměřením na orientaci v přírodě
 • Stromy a rostliny v našem okolí – kresba, malba, koláže
 • Den matek – povídáme si o mamince, výroba dárečků pro maminku, kreslení a malování
 • Čtvrtý stát sousedící s naší republikou
 • Výroba herbáře
 • Jarní hry a sporty

ČERVEN: Téma – Odplouváme za prázdninovými zážitky

 • Den dětí – velký svátek – zábavné odpoledne plné her a soutěží
 • Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na se budeme těšit a jak se budeme bezpečně a slušně chovat
 • Poslední stát s námi sousedící a co o něm víme
 • Vycházky do okolí
 • Hry na školní zahradě a školním hřišti
 • Vyhodnocení celého roku

PRŮBĚŽNĚ:

 • opakování a procvičování učiva formou her
 • příprava na vyučování
 • opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
 • zlepšování komunikace a společenského chování
 • pěstování kamarádských vztahů a tolerance
 • výchova k péči o estetické prostředí ŠD
 • společná četba v rámci poledního klidu
 • divadelní představení
 • činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební