• ZŠ Třebízského v síti

Provozní zaměstnanci

Školní kuchyně

Zaměstnanci školní kuchyně

-
Jméno Funkce E-mailová adresa
Radka Vepřková vedoucí školní jídelny veprkovazavskola.trebizskeho.cz
Alena Formánková kuchařka
Drahuše Smolová kuchařka
Ivana Sochorová vedoucí kuchařka
Eva Damjanová pracovnice provozu

Ostatní zaměstnanci

Jméno Funkce Telefon E-mailová adresa
Lubomír Požár školník 311 284 901 pozarzavskola.trebizskeho.cz
Iveta Oláhová ulízečka
Anna Svobodová uklízečka