třída 3.B

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Anna Votavová
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 3.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 3.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (60)
Votavová
Ma (60)
Votavová
Aj (60)
Staňková
Čj (60)
Votavová
Tv (Tv)
Votavová
úterý Čj (60)
Votavová
Ma (60)
Votavová
Čj (60)
Votavová
Prv (60)
Votavová
Hv (60)
Votavová
středa Čj (60)
Votavová
Aj (60)
Staňková
Ma (60)
Votavová
Čj (60)
Votavová
Pč (60)
Votavová
čtvrtek Aj (60)
Staňková
Ma (60)
Votavová
Čj (60)
Votavová
Prv (60)
Votavová
Tv (Tv)
Votavová
pátek Čj (60)
Votavová
Ma (60)
Votavová
Čj (60)
Votavová
Vv (60)
Votavová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 9
Matematika [Ma] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 5
Prvouka [Prv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1