třída 3.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 3.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 3.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (22)
Bobáňová
Aj (22)
Hirst
Ma (22)
Bobáňová
Čj (22)
Bobáňová
Hv (22)
Bobáňová
úterý Čj (22)
Bobáňová
Ma (22)
Bobáňová
Čj (22)
Bobáňová
Tv (22)
Bobáňová
Tv (22)
Bobáňová
středa Čj (22)
Bobáňová
Aj (22)
Hirst
Ma (22)
Bobáňová
Prv (22)
Bobáňová
Čj (22)
Bobáňová
čtvrtek Čj (22)
Bobáňová
Aj (22)
Hirst
Ma (22)
Bobáňová
Vv (22)
Bobáňová
Pč (22)
Bobáňová
pátek Čj (22)
Bobáňová
Ma (22)
Bobáňová
Čj (22)
Bobáňová
Prv (22)
Bobáňová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Alexandra Bobáňová bobanovazavskola.trebizskeho.cz 9
Matematika [Ma] Alexandra Bobáňová bobanovazavskola.trebizskeho.cz 5
Prvouka [Prv] Alexandra Bobáňová bobanovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Alexandra Bobáňová bobanovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Hirst hirstzavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Alexandra Bobáňová bobanovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Alexandra Bobáňová bobanovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Alexandra Bobáňová bobanovazavskola.trebizskeho.cz 1