třída 3.B

  • ZŠ Třebízského v síti

  • Třídní učitel: Anna Votavová
  • Domovská účebna:
  • Počet žáků: ?

Aktuality z třídy 3.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 9
Matematika [Ma] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 5
Prvouka [Prv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Anna Votavová votavovazavskola.trebizskeho.cz 1