třída 3.B

  • ZŠ Třebízského v síti

Aktuality z třídy 3.B

Týdenní plány

Týdenní plány obsahují probíranou látku v daném týdnu a související domácí úkoly

 

Rozvrh třídy 3.B

  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
pondělí Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
Prv (8)
Baladová
Vv (8)
Baladová
úterý Čj (8)
Baladová
Aj (8)
Staňková
Ma (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
Tv (Tv)
Baladová
středa Čj (8)
Baladová
Aj (8)
Staňková
Ma (8)
Baladová
Prv (8)
Baladová
Pč (8)
Baladová
čtvrtek Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Čj (8)
Baladová
Aj (8)
Staňková
Hv (8)
Baladová
pátek Čj (8)
Baladová
Ma (8)
Baladová
Tv (Tv)
Baladová
Čj (8)
Baladová
 

Seznam vyučujících

Předmět [zkratka] Jméno učitele E-mail na učitele Počet vyučovaných hodin
Český jazyk [Čj] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 9
Matematika [Ma] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 5
Prvouka [Prv] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 2
Tělesná výchova [Tv] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 2
Anglický jazyk [Aj] Mgr. Pavla Staňková stankovazavskola.trebizskeho.cz 3
Výtvarná výchova [Vv] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Pracovní činnosti [Pč] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1
Hudební výchova [Hv] Mgr. Eva Baladová baladovazavskola.trebizskeho.cz 1