Aktuality

  • ZŠ Třebízského v síti

Recyklohraní ve školce

Recyklohraní ve školce

Datum: 29. září 2020 Autor: Mikešová Kategorie: Mateřská škola

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů.

Číst dále

Přerušení dodávky elektrické energie - 30. 9.

Datum: 24. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ve středu 30.9.2020 bude změna v jídelníčku. Všichni přihlášení strávníci dostanou kuřecí řízek s chlebem, džus a ovoce. Děkujeme za pochopení

Číst dále

Pátek 25. 9. výuka podle rozvrhu

Datum: 24. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

V pátek 25. 9. 2020 probíhá normální výuka podle rozvrhu. Všichni žáci jsou povinni přijít do školy. ředitelka školy

Číst dále

Škola v přírodě definitivně zrušena

Datum: 23. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, v těchto dnech Vám na účty budou vráceny peníze, které jste poslali na ŠvP. Po dlouhých jednáních s majitelem pořádající agentury se podařilo, že nám byla vrácena celá zaplacená záloha z února 2020, proto vám můžeme vrátit Vaše peníze bez naúčtovaných stornopoplatků. Dagmar Kuzníková, řed. školy

Číst dále

Předpis stravného na měsíc říjen 2020

Datum: 17. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Děti ZŠ 1.kateg 19 x 26 Kč 494 Kč 2.kateg. 19 x 28 Kč 532 Kč 3.kateg. 19 x 30 Kč 570 Kč Děti MŚ 1.kateg. 21 x 38 Kč 798 Kč 2.kateg. 21 x 41 Kč 861 Kč

Číst dále

Škola v přírodě

Datum: 17. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Škola v přírodě se v termínu od 28. 9. - 2. 10. 2020 bohužel neuskuteční na nedoporučení KHS a v důsledku zhoršující se epidemiologické situace. S agenturou Haul jednáme o dalších krocích, o jejichž výsledcích budete včas informováni. Dagmar Kuzníková, řed. školy

Číst dále

„Zdravá záda – zdravá chodidla“ preventivní program – zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ.

„Zdravá záda – zdravá chodidla“ preventivní program – zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ.

Datum: 15. září 2020 Autor: Mikešová Kategorie: Mateřská škola

Děti se hravou formou učí propojit přirozený dětský pohyb se záměrným cvičením na problémy chodidel. Hlavní důraz byl kladen na příčně/podélně plochou nohu a další problémy vycházející a související s chodidlem. Praktické cviky s ježky, míčky. Seznámení s prací kondičního a sportovního specialisty, vytvoření vztahu k pohybu.

Číst dále

Roušky ve vnitřních prostorách školy

Datum: 9. září 2020 Autor: Mikešová Kategorie: Mateřská škola

Vážení rodiče, od zítřejšího dne je povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách všech budov. Do mateřské školy vstupuje dítě v doprovodu POUZE 1 OSOBY. To samé platí i při odchodu dětí z MŠ. Po vstupu do budovy si všichni vydezinfikují ruce. Do budovy vstupují všichni v roušce, doprovázející osoba si ponechá roušku ve všech prostorách MŠ, děti mají roušku v igelitovém sáčku ve svém šatnovém boxu. Děti v prostorách školky roušky nosit ...

Číst dále

Roušky ve vnitřních prostorách školy

Datum: 9. září 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, vybavte své děti od zítřejšího dne dvěma rouškami a dvěma igelitovými sáčky.

Číst dále

Platba za ŠD/ŠK

Datum: 9. září 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům

Prosíme rodiče, aby neposílali platby za ŠD/ŠK. Platby přihlášených žáků se převedly z minulého školního roku, kdy byla škola uzavřena (březen - červen).

Číst dále

Platba za ŠD/ŠK

Datum: 9. září 2020 Autor: Slavíčková Kategorie:

Prosíme rodiče, aby neposílali platby za ŠD/ŠK. Platby přihlášených žáků se převedly z minulého školního roku, kdy byla škola uzavřena (březen - červen).

Číst dále

ŠD/ŠK

Datum: 4. září 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub

Prosíme zákonné zástupce, aby neplatili poplatek za ŠD/ŠK na nový školní rok 2020/2021,dokud po dětech nepošleme lístečky.

Číst dále

Třídní schůzky

Datum: 4. září 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, vzhledem k doporučení MŠMT a také zhoršující se epidemiologické situaci bychom naše první třídní schůzky uskutečnili elektronickou formou. Jejich hlavním tématem by měl být školní řád, který najdete na našich webových stránkách http://www.trebizskeho.cz/docs/zs-trebizskeho-skolni-rad-rok-2018-19.pdf V případě potřeby je možné si přes zprávy ve Škole OnLine domluvit s konkrétním pedagogem individuálně osobní schůzku v odpoledních ...

Číst dále

První dny ve školce...

První dny ve školce...

Datum: 4. září 2020 Autor: Mikešová Kategorie: Mateřská škola

Prázdniny skončily a třída mateřské školy se opět naplnila dětmi. Celkem z 28 dětí již 18 do školky chodilo, ale 10 dětí bylo zcela nově příchozích. Ne vždy je odloučení od maminky jednoduché. Postupně se nové děti seznamují s prostředím, paní učitelkami, s novými kamarády. Mrkněte jak první týden ve školce probíhal.

Číst dále

Školní klub

Datum: 31. srpna 2020 Autor: Slavíčková Kategorie:

Provoz školního klubu bude z organizačních důvodů zkrácen do 15:00.

Číst dále