Školní klub

  • ZŠ Třebízského v síti

Školní klub

Školní klub

Datum: 26. října 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Žáci školního klubu šli také na začátku měsíce do kina na promítání pohádky. Vyráběli s panem vychovatelem papírové větrníky, sportovali na školní zahradě,povídali si o Halloweenu, kterého se někteří také zúčastnili a samozřejmě se celý měsíc věnovali 100. výročí naší republiky.

Číst dále

Školní klub

Školní klub

Datum: 1. října 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Pro školní klub byla od září otevřena nově zrekonstruovaná třída, ve které mají žáci hry, hračky, výtvarné pomůcky a mohou využívat i vedlejší hudebnu. Říjen ve ŠK: Barvy přírody - Příroda kolem nás (minulost, přítomnost, budoucnost) - Ekologie – ochrana přírody, třídění odpadků aj. - Pohybové hry na hřišti, vycházky do přírody - 100. Výročí vzniku ČSR - Halloween - Škola (procvičování učiva formou her a jiných ...

Číst dále

Září v ŠD/ŠK

Datum: 4. září 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub

Změna provozní doby ŠD/ŠK ranní družina od 6:30 Odpolední družina a klub do 17:00 Září : Těšíme se do školy - Vítáme žáky po prázdninách ve škole - Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení - Seznámení se školou, řádem školní družiny - Poučení o bezpečném a slušném chování - Navazování kamarádských vztahů za pomoci her - Vzpomínáme na prázdniny - Dopravní výchova - Sportovní vyžití na školní zahradě a školním hřišti - Jak ...

Číst dále