Školní klub

  • ZŠ Třebízského v síti

ŠD/ŠK

ŠD/ŠK

Datum: 25. června 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub

Informace o přijetí do ŠD/ŠK budou upřesněny a vyvěšeny na dveřích školy poslední týden v srpnu. Všem přejeme krásné prázdniny.

Číst dále

Školní družina

Školní družina

Datum: 19. června 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub

Poslední měsíc před prázdninami jsme byli opět čilí. Užili jsme si ,,Den dětí" kde na žáky čekaly soutěže a samozřejmě odměny. Zavzpomínali jsme na školu v přírodě obrázky, na kterých bylo to co se nám nejvíc líbilo. Nezapomněli jsme ani na tatínky, kterým jsme vyrobili přáníčka k jejich svátku. Všem přejeme krásné prázdniny.

Číst dále

Přihlášky do ŠD/ŠK na školní rok 2019/2020

Datum: 5. června 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům , Školní družina , Školní klub

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o přihlášení svého dítěte do školní družiny a školního klubu na nový školní rok 2019/2020, si mohou vyzvedávat přihlášky od 5.6.2019 u ved. vychovatelky Pavly Slavíčkové. Žáci přihlášeni v minulém školním roce nepokračují automaticky dále v docházce. Je nutné vyplnit novou přihlášku!!! Vyplněnou a podepsanou přihlášku a řád ŠD/ŠK je nutné odevzdat do 24.6.2019 opět paní vych. Slavíčkové.

Číst dále

Školní klub

Školní klub

Datum: 29. května 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

V květnu se žáci v klubu věnovali mnoha činnostem. Sportovali na školním hřišti. Hráli hry, využívali stolní společenské hry a také se zúčastnili 2. ročníku pěvecké soutěže ,, Třebíkův slavík".

Číst dále

ŠK

Datum: 10. května 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

V úterý 14.5. proběhne od 14:00 ve ŠK 2. ročník pěvecké soutěže ,, Třebíkův slavík". Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedávaly podle řádu ŠK až od 14:30.

Číst dále

Školní klub

Školní klub

Datum: 30. dubna 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Ve školním klubu se žáci v dubnu učili plést pomlázky, které hned vyzkoušeli o nadcházejících velikonocích. Ve třídách besedují, využívají stolní hry a často využívají školní zahradu a hřiště k míčovým a pohybovým hrám.

Číst dále

Školní klub

Školní klub

Datum: 28. března 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Školní klub přivítal jaro výrobou květin z papíru.Žáci besedovali o knihách, protože březen je měsícem knihy.A zapojili se do výzdoby školy na zápis pro budoucí prvňáky.

Číst dále

Únor v ŠD a ŠK

Únor v ŠD a ŠK

Datum: 4. března 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub

V únoru se děti vyřádily na sněhu. Besedovaly na různá témata jako např. bacily a jak se proti nim chránit,malovaly kamarády, svou rodinu,vyráběly si masky na karneval, který si všichni užily v aule naší školy. Teď po prázdninách se již můžou těšit na nové zážitky a činnosti, které jsou pro ně připravené.

Číst dále

Karneval v ŠD/ŠK

Datum: 15. února 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub

V úterý 19.2.2019 je pro žáky ŠD/ŠK připraven od 13:45 do 14:45 karneval. Masky jsou vítány a na žáky čekjí soutěže, tancování a velká zábava.

Číst dále

Školní klub

Školní klub

Datum: 20. prosince 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Ve školním klubu se žáci zapojili do výroby betlému a do soutěže o anděla z recyklovatelného odpadu. Vyráběli na vánoční jarmark. Povídali si o Vánocích.

Číst dále

Školní klub

Školní klub

Datum: 26. října 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Žáci školního klubu šli také na začátku měsíce do kina na promítání pohádky. Vyráběli s panem vychovatelem papírové větrníky, sportovali na školní zahradě,povídali si o Halloweenu, kterého se někteří také zúčastnili a samozřejmě se celý měsíc věnovali 100. výročí naší republiky.

Číst dále

Školní klub

Školní klub

Datum: 1. října 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Pro školní klub byla od září otevřena nově zrekonstruovaná třída, ve které mají žáci hry, hračky, výtvarné pomůcky a mohou využívat i vedlejší hudebnu. Říjen ve ŠK: Barvy přírody - Příroda kolem nás (minulost, přítomnost, budoucnost) - Ekologie – ochrana přírody, třídění odpadků aj. - Pohybové hry na hřišti, vycházky do přírody - 100. Výročí vzniku ČSR - Halloween - Škola (procvičování učiva formou her a jiných ...

Číst dále

Září v ŠD/ŠK

Datum: 4. září 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní družina , Školní klub

Změna provozní doby ŠD/ŠK ranní družina od 6:30 Odpolední družina a klub do 17:00 Září : Těšíme se do školy - Vítáme žáky po prázdninách ve škole - Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení - Seznámení se školou, řádem školní družiny - Poučení o bezpečném a slušném chování - Navazování kamarádských vztahů za pomoci her - Vzpomínáme na prázdniny - Dopravní výchova - Sportovní vyžití na školní zahradě a školním hřišti - Jak ...

Číst dále