Školní klub

  • ZŠ Třebízského v síti

Školní klub

Školní klub

Datum: 29. května 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Žáci ve školním klubu byli opět tento měsíc velice tvořiví a aktivní. Připravovali se na první ročník pěvecké soutěže ,, Třebíkův slavík ". Povídali si o rodině, povolání a přátelství. Nezaháleli ani ve výtvarné a pracovní činnosti.

Číst dále

Školní klub

Školní klub

Datum: 30. dubna 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

v dubnu nás v klubu čekalo spousta zajímavé činnosti. Věnovali jsme se tématu ,, Den Země" besedami o reciklaci,ochraně přírody, kresbami atd. Povídali jsme si o květinách, jak o ně pečovat a zkusili jsme je i vysít. Hodně jsme venku sportovali a v pátek 27.4. jsme se zúčastnili ,,Čarodějno - dopravního odpoledne " na školním hřišti, které jsme si moc užili.

Číst dále

ŠK

ŠK

Datum: 28. března 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

V našem klubu jsme si povídali o jaru a přírodě. Dále pokračujeme v soutěži ,,Zdravá 5". Na velikonoční jarmark pořádaný školou jsme vytvořili mnoho krásných výrobků. A již teď se těšíme co nás čeká v dubnu. Téma: Zelená a kvetoucí - Setí semínek květin pro školní záhony - Péče o pokojové květiny na školních chodbách - Divadelní představení – tvůrčí dílny -Den Země – recyklace odpadků, vedení a udržování pořádku nejen okolo nás

Číst dále

ŠK v únoru a březnu

ŠK v únoru a březnu

Datum: 1. března 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Únor utekl jako voda. Věnovali jsme se zimním sportům, výrobě karnevalových masek, které jsme využili na karnevale a výrobě valentýnek. Zapojili jsme se do soutěže ,, Zdravá 5". co nás čeká v březnu: Téma: Bezpečná jízda - Projekt k pravidlům silničního provozu - Zdravá 5 – účastníme se republikové soutěže o zdravé výživě - vaření, pečení, besedy -Velikonoční jarmark – dekorace, divadelní představení v úterý 6.3. od 14:00

Číst dále

Co nás čeká v únoru ve ŠK

Co nás čeká v únoru ve ŠK

Datum: 8. února 2018 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

V lednu jsme v klubu začali zkoušet jak nám půjde němčina. Povídali jsme si o kamarádství, které je moc důležité.Vyhlásili jsme turnaj v ,,Člověče nezlob se" a to byla opravdu zábava. V únoru nás čeká mnoho zajímavých činností např.: 1) Poznáváme důležité budovy, hledáme školy, kam za sportem a kulturou 2) zajímavosti z přírody 3) Vyhledáváme významné osobnosti města (malíř, básník, sportovec, představitel města apod.) 4) Zdravá 5 – ...

Číst dále

Prosinec ve ŠK

Prosinec ve ŠK

Datum: 18. prosince 2017 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Jako všichni i my se moc těšíme na vánoční čas a vše s ním spojené a tak i program činností klubu se týkal tohoto tématu. Výrobky, dárečky, malování, besedy aj. V lednu nás čeká: Téma: Lednová olympiáda - Sportovní hry, turnaje ve společenských hrách – spolupráce se ŠD - Opravdový kamarád - Stále něco nebo někoho hledáme, tentokrát to bude opravdový kamarád - Víš kdo jím může být? - Der, die. dásek….kdo chce, ten se učí Všem ...

Číst dále

Listopad v ŠK

Listopad v ŠK

Datum: 30. listopadu 2017 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Žáci školního klubu v měsíci listopadu nezaháleli. Seznamovali se s prací v divadlech. Od loutek, jejich příběhů a vyprávění jsme se seznamovali s divadly, jejich posláním a závěrem jsme ,, hráli" v divadelních dílnách v Národním divadle v Praze. Třešničkou na dortu bylo shlédnutí činohry Strakonický dudák a sváteční pocit z překrásné budovy Národního divadla. Výsledky "divadelního" projektu jsou ve fotografiích vystaveny na chodbě u školního ...

Číst dále

Školní klub a Národní divadlo

Školní klub a Národní divadlo

Datum: 22. listopadu 2017 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům , Školní klub

21.listopadu se vydaly děti ze školního klubu do Národního divadla v Praze. Akcí jsme dovršili měsíční povídání o divadlech, od hraní s maňásky, recitaci a zpěv až po dnešní den. Divadelní dílny vedla lektorka paní MgA Daniely von Vorst. Pověděla nám mnoho zajímavého o divadle samém i o divadelní hře Strakonický dudák a době, v níž autor tvořil. Děti se staly herci a tvůrci vlastního pojetí hry. Vytvářely živé obrazy, svoje pojetí jednotlivých ...

Číst dále

Říjen ve ŠK

Říjen ve ŠK

Datum: 24. října 2017 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Ve školním klubu měli žáci plno krásných činností a všichni se zúčastnili s nadšením. Vyráběli krásné koláže z přírodního materiálu, obrázky z dýhy, barevné podzimní stromy, skřítky z listů a mnoho dalších témat týkající se podzimu. Na školní zahradě se opravdu vyskotačili v barevném, spadaném listí a užili si spoustu zábavy. Na konci měsíce byl pro žáky ŠD/ŠK připraven Helouweenský pochod kolem školy, který byl zakončen sladkou odměnou, ...

Číst dále

Září ve ŠK

Září ve ŠK

Datum: 29. září 2017 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Nový školní rok pro některé žáky začal změnou, protože už místo do ŠD nastoupili do ŠK. Tradičně byli seznámeni s pravidly a řády školy a školního klubu. Žáci se aktivně zapojili do činností, které pro ně připravily paní vychovatelky a výrobky se jim moc povedli. Začali se zajímavým projektem ,, Živá a neživá příroda". Říjen ve ŠK: 1) Den stromů - my a stromy 2) Sběr podzimních plodů 3) Skřítci Podzimníčci - tvoření z plodin 4) Halloween - ...

Číst dále

Roční plán ŠK na školní rok 2017/2018

Datum: 26. září 2017 Autor: Slavíčková Kategorie: Školní klub

Září Řád školního klubu Dodržování zásad bezpečnosti na ulici, ve škole, doma, při sportu, i cestě do školy Stmelení nového kolektivu, seznámení se se zájmy členů ŠK Pravidla vzájemné komunikace a vzájemný respekt Časové možnosti žáků Zářijové envi....aneb ukliďme si kolem sebe Téma: Třídění odpadu - baterie - tonery - a cartridge - plasty - papír Živá a neživá příroda Vedení žáků k vytváření vlastního názoru a spolupráci v rámci ...

Číst dále