Oznámení rodičům

  • ZŠ Třebízského v síti

Den otevřených dveří ONLINE

Datum: 5. března 2021 Autor: Admin Kategorie: Oznámení rodičům

ZŠ a MŠ Třebízského Vás zve na jedinečnou událost Den otevřených dveří online. Kvůli vládním opatřením pro vás sice nemůžeme otevřít dveře školy, ale i přesto vás necháme nahlédnout za oponu. Od 15. března vám bude na našem webu v sekci “Den otevřených dveří” k dispozici ukázka toho, jak to u nás chodí. Prošmejdíte učebny a pozemek školy pomocí virtuální prohlídky, popovídáte si s paní ředitelkou a zeptáte se jí na dotazy ohledně zápisu ...

Číst dále

Spuštěna elektronická přihláška do 1. třídy

Datum: 3. března 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Elektronická přihláška k zápisu do 1. třídy

Datum: 2. března 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Elektronickou přihlášku k zápisu do 1. třídy je možné vyplnit zde: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/trebizskeho/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=816

Číst dále

Informace k zápisu do 1. třídy jsou na webu škola/zápis do 1. třídy

Datum: 27. února 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Uzavření školy a školky od 1. 3. 2021

Datum: 27. února 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Uzavření škol od 1. 3. 2021 Informace k uzavření školy a školky. Vážení rodiče, milí žáci, milé děti vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda přijala dne 26. 2. 2021 krizové opatření č. 200, na základě něhož dojde ode dne 1. 3. 2021 k opětovnému úplnému zavření škol. První a druhé třídy se přidruží k distanční výuce podle stávajícího rozvrhu. V pondělí vám třídní učitelé sdělí, které hodiny budou vyučovány přes MS ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc březen 2021

Datum: 18. února 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

ZŠ 1.kateg 18 x 26 = 468 korun 2.kateg 18 x 28 = 504 korun 3.kateg 18 x 30 = 540 korun MŠ 1.kateg 23 x 38 = 874 korun 2.kateg 23 x 41 = 943 korun

Číst dále

Zpřístupnění vysvědčení od 28.1. 8:00

Datum: 27. ledna 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Ve čtvrtek 28.1.2021 budou od 8:00 zpřístupněny známky na vysvědčení ve Škole OnLine. Známky zákonní zástupci uvidí buď v mobilní aplikaci - ikona „Vysvědčení“, nebo v počítači: Hodnocení – Výpisy hodnocení - Hodnocení žáka studenta – známka na vysvědčení se zobrazí v modrém rámečku červenou barvou. Během odpoledne ještě přijde na e-mail zákonných zástupců krátké zdůvodnění známek v profilových předmětech.

Číst dále

Předpis stravného na měsíc únor 2021

Datum: 22. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

ZŠ 1.kateg 20 x 26 = 520 korun 2.kateg 20 x 28 = 560 korun 3.kateg 20 x 30 = 600 korun MŠ 1.kateg 20 x 38 = 760 korun 2.kateg 20 x 41 = 820 korun

Číst dále

Předání vysvědčení při uzavření škol

Datum: 20. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k epidemiologické situaci si vysvědčení – výpis vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28. Ledna 2021 převezmou pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žákům ostatních tříd bude klasifikace zveřejněna v systému Škola OnLine, a to po dobu od 28. do 31. ledna. Výpis vysvědčení obdrží žáci po nástupu do školy. Slibovanou přílohu vysvědčení se zdůvodněním známek u profilových předmětů obdrží rodiče na mail, který máme ...

Číst dále

Hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021

Datum: 13. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Na vysvědčení budou žáci hodnoceni klasifikac.í Přílohou vysvědčení bude slovní zhodnocení práce konkrétního žáka v profilových předmětech. Klasifikace bude vycházet ze zjištěné míry dosažení školních výstupů s přihlédnutím i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání. (Vycházíme z Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 vydané Českou školní inspekcí ze 4. 1. 2021 Pedagogická rada se ...

Číst dále

Provoz školy se od 11. 1. - 22. 1. 2021 nemění

Datum: 8. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Rozvrh 3. - 9. tříd pro distanční výuku platný od 5.1.2021

Rozvrh 3. - 9. tříd pro distanční výuku platný od 5.1.2021

Datum: 4. ledna 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům , Výuka

Od 5. 1. 2021 budeme vyučovat podle rozvrhu, ve kterém jsou barevně vyznačeny hodiny vyučované přes MS Teams. Následující předměty se nevyučují vůbec přes Teams (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz, Mv Přp). Hodina nevyučovaná přes Teams není automaticky hodinou volna. Vycházíme z doporučení MŠMT. Online výuka přes Teams by neměla přesahovat 3 hodiny denně a dál by měl žák pracovat na zadaných úkolech ve Škole OnLine. Každá vyučovaná hodina podle ...

Číst dále

Stručné shrnutí a sjednocení pravidel distanční výuky na škole

Datum: 4. ledna 2021 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Stručné shrnutí a sjednocení pravidel distanční výuky na škole 1) Je distanční výuka povinná? Dle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Z daného ustanovení také vyplývá povinnost omlouvat neúčast žáka na distanční výuce, a to do tří kalendářních dnů od vzniku takové absence. Viz dodatek školního řádu. 2) Jak je to se zadáváním úkolů na distanční výuku, kde je najdu? Z rozhodnutí ředitelky školy jsou všechny úkoly zadávány ...

Číst dále

Výuka od 4. 1. 20201

Datum: 3. ledna 2021 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021 1. Prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd. 2. Školní družina je pro ně otevřena od 7:00 hod do 16:00 hod. 3. Všichni ostatní žáci přechází na povinnou distanční výuku, která probíhá podle rozvrhu platného pro distanční výuku a podle pokynů jednotlivých vyučujících. 4. V případě obnovení výuky rotačním způsobem vždy nastupují k výuce od určeného data žáci zbývajících tříd a v ...

Číst dále

Výuka od 4.1.2021

Datum: 29. prosince 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

V pondělí 4. ledna se těšíme na žáky 1. a 2. tříd, pro které pokračuje prezenční výuka. Škola pro tyto žáky bude otevřena od 7:30. Pro žáky, kteří jsou zapsaní ve školní družině, bude otevřena od 7:00. Žáci 3. - 9. ročníku se budou od 4.1.2021 vzdělávat distančně.

Číst dále

Přejeme příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2021 hodně štěstí, spokojenosti, zdraví a pevné nervy

Datum: 21. prosince 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

V. A získala 2. místo ve Vánoční soutěži

Datum: 21. prosince 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou udělilo 2. místo ve Vánoční soutěži v kategorii Kolektiv třídě V. A pod vedením paní učitelkfy Mgr. Martiny Brondičové. Gratulujeme!!

Číst dále

Předpis stravného na měsíc leden 2021

Datum: 17. prosince 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 20 x 38 Kč 760 Kč 2.kateg. 20 x 41 Kč 820 Kč

Číst dále

vánoční prázdniny - 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Datum: 16. prosince 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

21. 12. a 22. 12 2020 jsou volné dny

Datum: 16. prosince 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vláda ČR dne 14. 12. 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020 osobní přítomnost žáků ve škole. MŠMT zároveň stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle §24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odoborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ...

Číst dále

Dodatek ke školnímu řádu účinný od 1.1.2021

Datum: 14. prosince 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

V příloze najdete Dodatek č. 1 ke školnímu řádu účinný od 1.1.2021. Je důležité se s ním seznámit a potvrdit v žákovské knížce podle pokynů třídních učitelů.

Číst dále

Výsledky voleb zástupců rodičů do školské rady

Datum: 14. prosince 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Volby proběhly ve dnech 4. – 11. 12. 2020. Bylo odevzdáno 162 platných hlasovacích lístků, dva lístky byly neplatné a 7 volebních lístků bylo prázdných. Výsledky voleb jsou tedy platné. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem: Radek Plach – zákonný zástupce žákyně 1. A a 8. A 91 hlas Kateřina Chaloupková – zákonný zástupce žáků 4. A a 8. A 61 hlas Petra Měchurová – zákonný zástupce žáků 5. A ...

Číst dále

Volby do školské rady - upřesnění

Datum: 3. prosince 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, dovolte, abych touto cestou upřesnila odevzdání obálky s hlasovacím lístkem. Bylo by vhodné, aby byla obálka zalepena a nějak nečitelně parafována, aby nemohla být rozlepena dříve, než bude komise sčítat hlasy, ale je na Vás, jak s tím naložíte. Hlasování je tajné.

Číst dále

Předpis stravného na měsíc prosinec 2020

Datum: 23. listopadu 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Předpis stravného na měsíc prosinec 2020 Děti ZŠ 1.kateg 16 x 26 Kč 416 Kč 2.kateg. 16 x 28 Kč 448 Kč 3.kateg. 16 x 30 Kč 480 Kč Děti MŚ 1.kateg. 17 x 38 Kč 646 Kč 2.kateg. 17 x 41 Kč 697 Kč

Číst dále

Prezenční výuka od pondělí 30.11.2020

Datum: 20. listopadu 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Prezenční výuka od pondělí 30.11.2020 se týká celého prvního stupně (třídy 1 - 5) a 9. třídy. Třídy 6 - 8 mají tzv. rotační prezenční výuku. Její rozpis najdete v příloze. Podrobnější informace dostanete v průběhu příštího týdne.

Číst dále

Návrat žáků do 1. a 2. tříd 18.11.2020

Datum: 13. listopadu 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče žáků 1. a 2. tříd, podrobné informace o návratu Vašich dětí do školy dostanete od svých třídních učitelů prostřednictvím mailu ve Škole OnLine.

Číst dále

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny

Datum: 23. října 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

V týdnu od 26. do 30. října probíhají podzimní prázdniny. Po tuto dobu není výuka, žáci nebudou dostávat žádné úkoly. Níže najdete letáky z MŠMT doporučující chování vás a vašich dětí během prázdnin. Přejme si, abychom se brzy všichni vrátili do školy.

Číst dále

Obědy během distanční výuky

Datum: 13. října 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Provoz školní jídelny není přerušen. Žáci povinně vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na odběr obědů za dotovanou cenu, pokud splní tato hygienická opatření: - Podepsaný jídlonosič je nutné přinést vždy den předem, to znamená při odběru oběda nechá žák jiný prázdný podepsaný. - Oběd si může vyzvednout u vchodu do školní jídelny v době od 11:00 - 11:30 při dodržení pravidel bezpečnosti (rozestupy). Obědy jsou u všech žáků ...

Číst dále

14.10.- 1.11 2020 distanční výuka v 1.-9. ročníku

Datum: 13. října 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od 14.10. do 1.11. 2020 zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Po tuto dobu (kromě týdenních podzimních prázdnin) bude probíhat distanční výuka přes domácí úkoly ve Škole OnLine.

Číst dále

Doučování a kluby od 12.10.2020

Datum: 9. října 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Od 12.10.2020 do odvolání se nekonají čtenářské, badatelské kluby, kluby deskových her ani doučování.

Číst dále

Obědy během distanční výuky

Datum: 9. října 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Provoz školní jídelny není přerušen. Žáci povinně vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na odběr obědů za dotovanou cenu, pokud splní tato hygienická opatření: - Podepsaný jídlonosič je nutné přinést vždy den předem, to znamená při odběru oběda nechá žák jiný prázdný podepsaný. - Oběd si může vyzvednout u vchodu do školní jídelny v době od 11:10 - 11:30 při dodržení pravidel bezpečnosti (rozestupy). Pokud žáci nemají zájem o ...

Číst dále

Prodloužené podzimní prázdniny

Datum: 9. října 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

26. říjen a 27. říjen jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října.

Číst dále

Docházka žáků 2. stupně od 12.10. do 25.10.2020

Datum: 9. října 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

V příloze najdete rozpis docházky žáků na prezenční a distanční výuku. Žáci během distanční výuky budou pracovat podle svého rozvrhu prostřednictvím domácích úkolů ve Škole OnLine.

Číst dále

Přerušení dodávky elektrické energie - 30. 9.

Datum: 24. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ve středu 30.9.2020 bude změna v jídelníčku. Všichni přihlášení strávníci dostanou kuřecí řízek s chlebem, džus a ovoce. Děkujeme za pochopení

Číst dále

Pátek 25. 9. výuka podle rozvrhu

Datum: 24. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

V pátek 25. 9. 2020 probíhá normální výuka podle rozvrhu. Všichni žáci jsou povinni přijít do školy. ředitelka školy

Číst dále

Škola v přírodě definitivně zrušena

Datum: 23. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, v těchto dnech Vám na účty budou vráceny peníze, které jste poslali na ŠvP. Po dlouhých jednáních s majitelem pořádající agentury se podařilo, že nám byla vrácena celá zaplacená záloha z února 2020, proto vám můžeme vrátit Vaše peníze bez naúčtovaných stornopoplatků. Dagmar Kuzníková, řed. školy

Číst dále

Předpis stravného na měsíc říjen 2020

Datum: 17. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Děti ZŠ 1.kateg 19 x 26 Kč 494 Kč 2.kateg. 19 x 28 Kč 532 Kč 3.kateg. 19 x 30 Kč 570 Kč Děti MŚ 1.kateg. 21 x 38 Kč 798 Kč 2.kateg. 21 x 41 Kč 861 Kč

Číst dále

Škola v přírodě

Datum: 17. září 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Škola v přírodě se v termínu od 28. 9. - 2. 10. 2020 bohužel neuskuteční na nedoporučení KHS a v důsledku zhoršující se epidemiologické situace. S agenturou Haul jednáme o dalších krocích, o jejichž výsledcích budete včas informováni. Dagmar Kuzníková, řed. školy

Číst dále

Roušky ve vnitřních prostorách školy

Datum: 9. září 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, vybavte své děti od zítřejšího dne dvěma rouškami a dvěma igelitovými sáčky.

Číst dále

Platba za ŠD/ŠK

Datum: 9. září 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům

Prosíme rodiče, aby neposílali platby za ŠD/ŠK. Platby přihlášených žáků se převedly z minulého školního roku, kdy byla škola uzavřena (březen - červen).

Číst dále

Třídní schůzky

Datum: 4. září 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče, vzhledem k doporučení MŠMT a také zhoršující se epidemiologické situaci bychom naše první třídní schůzky uskutečnili elektronickou formou. Jejich hlavním tématem by měl být školní řád, který najdete na našich webových stránkách http://www.trebizskeho.cz/docs/zs-trebizskeho-skolni-rad-rok-2018-19.pdf V případě potřeby je možné si přes zprávy ve Škole OnLine domluvit s konkrétním pedagogem individuálně osobní schůzku v odpoledních ...

Číst dále

Přijetí žáků do ŠD/ŠK na školní rok 2020/2021

Datum: 30. srpna 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům

Z důvodu epidemiologické situace budou do školní družiny a školního klubu přijati žáci 1. - 4. tříd, kteří podali přihlášky na konci školního roku. Provoz ŠD/ŠK bude z organizačních důvodů zkrácen do 16:00.

Číst dále

První školní den pro žáky 2. – 9. ročníku

Datum: 27. srpna 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Vzhledem k epidemiologické situaci se nesejdeme všichni společně v naší aule, ale každý žák ve své kmenové třídě se svým třídním učitelem (informaci o umístění tříd najdete na nástěnce před školou a v příloze této aktuality). Do školy budou žáci vpuštěni v 7:40, nebudou se přezouvat, před třídou jim bude třídní učitel dezinfikovat ruce. Žáci ze školy odejdou nejpozději v 8:25. Jejich zákonní zástupci do školy nesmí, ale mohou na své děti ...

Číst dále

Informace pro rodiče prvňáčků - nové (prosím čtěte)

Datum: 27. srpna 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

První školní den prvňáčka a jejich rodičů – změna Vážení rodiče, na základě vašich proseb jsme se rozhodli pro změnu harmonogramu prvního dne ve škole v době koronaviru. Zákonní zástupci (pouze v rouškách) a žáci 1. tříd se sejdou před školou v úterý 1.9. 2020 v 8:10, abychom se nemísili s ostatními žáky (prosíme rodiče, aby nenosili žádné sladkosti). Třídní učitelé si své třídy vyzvednou před školou. U vchodu proběhne desinfekce rukou. ...

Číst dále

Seznam pomůcek pro 2.stupeň - školní rok 2020/2021

Datum: 25. srpna 2020 Autor: Šulc Kategorie: Oznámení rodičům , Učební pomůcky , Výuka

6.A: ČJ 1x464,1x544,1x524. M 1x460,1x560, vybavení na geometrii. AJ 1x544,1x644. D 1x444. Ov 1x424. Př 1x444. Z 1x444 + doporučuji koupit Školní atlas světa (nakl.Kartografie Praha, nejnovější vydání). Fy 1x465. Vkz 1x524. Pč 1x524. Hv notový sešit. Inf 1x525. Vv Do kufříku nebo pevné krabice: několik štětců různých velikostí- kulaté vlasové (na vodovky) a ploché štětinové (na tempery) vodové barvy větší temperové barvy kelímek na ...

Číst dále

Seznam pomůcek pro 1.stupeň - školní rok 2020/2021

Datum: 25. srpna 2020 Autor: Šulc Kategorie: Oznámení rodičům , Učební pomůcky , Výuka

1.A – mimo již dříve zveřejněných a domluvených pomůcek ještě na ČJ cvič. seš. 511 + malý notýsek a na M cvič. seš. 512. 1.B – mimo již dříve zveřejněných a domluvených pomůcek ještě na ČJ cvič. seš. 511 + malý notýsek a na M cvič. seš. 512 a na TV overball malý 2.A - PENÁL (v něm: trojhranná obyčejná tužka č.1 a 2, guma, ořezávátko, nůžky, základní sada fix, pastelky, pero), KUFŘÍK cca 20x35cm (v něm: zástěra, igelitový ubrus, ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc září 2020

Datum: 25. srpna 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Děti ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 21 x 38 Kč 798 Kč 2.kateg. 21 x 41 Kč 861 Kč

Číst dále

Informace pro nové žáky

Datum: 24. srpna 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Rodiče nových žáků 2. - 9. tříd do 31.8.2020 obdrží mailem seznam pomůcek, informace o zařazení do třídy a o zahájení školního roku.

Číst dále

hledáme asistenty pedagoga a kuchařku

Datum: 24. srpna 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

ZŠ a MŠ Kralupy n. Vlt., Třebízského 523 přijme asistenty pedagoga na úvazek . Uvítáme kreativní přístup a pozitivní vztah k dětem. Dále přijme kuchařku do školní jídelny z důvodu navýšení počtu strávníků. Nabízíme práci ve vstřícném prostředí a v dobrém kolektivu. Benefity FKSP. Nabídky zasílejte na e-mail: skola@trebizskeho.cz, tel.: 311 284 902.

Číst dále

třídní učitelé ve školním roce 2020-21

Datum: 29. července 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

I.A Svobodová Věra I.B Slavíčková Pavla II.A Vránková Zuzana II.B Votavová Anna III.A Baladová Eva III.B Kohoutová Martina IV.A Brixiová Květoslava IV.B Dušánková Jana V.A Brondičová Martina V.B Repková Zuzana VI.A Staňková Pavla VI.B Suková Michaela VII.A Holáň Miloš VII.B Suchý Vladimír VII.C Rampír Tomáš VIII.A Simandlová Hana VIII.B Kubálek Marcel IX.A Schmidtová Pavlína

Číst dále

Pomůcky pro nový školní rok 2020-21

Datum: 29. července 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Seznam pomůcek bude zveřejněn na stránkách školy 25.8.2020 v odpoledních hodinách.

Číst dále

Přejeme příjemné prožití prázdnin, hodně pozitivních zážitků a těšíme se nashledanou 1. září 2020

Datum: 7. července 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Konec školního roku - Najdi svého třídního a získej vysvědčení

Konec školního roku - Najdi svého třídního a získej vysvědčení

Datum: 7. července 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Vrácení poplatků za ŠD a ŠK

Datum: 19. června 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážení rodiče "družinových" dětí, protože nebyla od března možnost pobytu dětí ve školní družině nebo ve školním klubu, náleží vám vrácení poplatků za toto období. Pro zjednodušení výpočtu nebudeme započítávat dva dny, které děti v březnu absolvovaly. Proto vám náleží vrátit 4 x 150 Kč. Celkem tedy 600 Kč. Navrhuji převést tyto prostředky do dalšího školního roku na období září až prosinec 2020. Pokud již někdo neplánuje umístit ...

Číst dále

Ukončení školního roku je v pátek 26. 6. 2020

Datum: 15. června 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Přejeme všem rodičům a žákům příjemné prožití prázdnin, hodně zdraví a doufáme, že se budeme moci sejít všichni v úterý 1. 9. v 8. 00 ráno v aule školy, abychom společně zahájili nový školní rok 2020-2021. Dagmar Kuzníková

Číst dále

Rozdávání vysvědčení

Datum: 12. června 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Mimořádné pololetí tohoto školního roku zakončíme také mimořádně v pátek 26.června. Žáci 1. – 8. tříd mohou přicházet mezi 8:00 - 9:00. Nebudou vcházet do budovy školy, ale čeká je „bojovka“ Najdi si svého třídního učitele a získej vysvědčení – bude pro ně přístupný celý pozemek školy, který si budou procházet, dokud nenajdou stanoviště se svým učitelem. Po převzetí vysvědčení budou odcházet domů. Pokud budou mít žáci zájem o ...

Číst dále

Odevzdávání učebnic a vyklízení šatních skříněk:

Datum: 12. června 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci, kteří nechodí do školy, si vyklidí skříňky a přinesou učebnice do školy podle následujícího harmonogramu: 1.stupeň St 17.6. 1.B 8:30-9:30, 2.A 9:30-10:00, 2.B 10:00-10:30, 3.A 10:30-11:00, 5.A 13:00-14:00 Čt 18.6. 3.B 8:30-9:00, 4.A 9:00-9:30, 4.B 9:30-10:30, 5.B 10:30-11:00, 1.A 12:00-12:30 2.stupeň Pá 19.6. 9.A 8:00-9:00 Po 22.6. 6.A 8:00-9:00, 6.B 9:00-10:00, 6.C 10:00-11:00 Út 23.6. 7.A 8:00-9:00, 7.B 9:00-10:00, 8.A 10:00-11:00 Ostatní žáci budou ...

Číst dále

Přihlášky do ŠD/ŠK na rok 2020/2021

Datum: 1. června 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům

Zákonní zástupci, kteří máte zájem o přihlášení svých dětí do ŠD/ŠK na školní rok 2020/2021, prosím pošlete vyplněné přihlášky zpět na e-mail: slavickova@skola.trebizskeho.cz nebo vrankova@skola.trebizskeho.cz nejpozději do 24.6.2020. (Přihlášky je nutno vyplňovat každý rok nově.)

Číst dále

Ochrana zdraví a provoz základní školy do konce školního roku 2019 – 2020 - 2. stupeň

Datum: 29. května 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Cesta do školy a ze školy Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Příchod ke škole a pohyb před školou škola zajistí organizaci pohybu osob před školou. Před ...

Číst dále

ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Datum: 29. května 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Mateřská škola , Oznámení rodičům

Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem Třebízského 523, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801 Č. j.: ZŠaMŠKpy /389/2020 Datum: 29. 5. 2020 ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a ...

Číst dále

Těšíme se na žáky 2. stupně od 8.6.2020 do konce školního roku 2020-21

Datum: 29. května 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci 2. stupně, kteří projevili zájem, se sejdou ve škole se svým třídními učiteli a dalšími vyučujícími některých předmětů. Bude se jednat o dvě setkání (1x týdně) během dopoledních hodin. Vstup do školy bude žákům umožněn mezi 8:00 a 8:15. Konec setkání bude v 11:00. Harmonogram setkání jednotlivých tříd: Pondělí 8.6., 15.6. – VI.A, VI.B Úterý 9.6., 16.6. – VI.C, VII.A Středa 10.6., 17.6. – VII.B Čtvrtek 11.6., 18.6. – VIII.A Pátek ...

Číst dále

Do školy bezpečně

Datum: 26. května 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Obnovená prezenční výuka v základní škole - I.stupeň

Datum: 15. května 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

V případě zájmu o zařazení dítěte do školní skupiny musí zákonný zástupce své dítě k obnovené prezenční výuce přihlásit píemně vyplněním a podepsáním přihlášky, kterou všichni obdrželi e-mailem. přihlášku je možné poslat oskenovanou mailem na adresu skola@trebizskeho.cz nejpozději do 17.5.2020.

Číst dále

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáků na konci školního roku 2019-20hodnocení

Datum: 13. května 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020: Při hodnocení budou pedagogové vycházet: - z podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), - podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, - podpůrně z průběhu distančního vzdělávání. Za období vzdělávání na dálku během ...

Číst dále

Provozní podmínky školy v souvisolsti s přítomností žáků 9. ročníku ve škole

Datum: 4. května 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Ochrana zdraví a provoz základní školy do konce školního roku 2019 – 2020 – 9. ročník Cesta do školy a ze školy Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné ...

Číst dále

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Datum: 4. května 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Seznam žáků podle registračního čísla, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání do 1. třídy v naší škole: ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 ...

Číst dále

Změna termínu a místa školy v přírodě

Datum: 23. dubna 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Kvůli uzavření škol a nejasnosti konání hromadných akcí byla škola v přírodě přesunuta z června 2020 na 28.9. – 2.10.2020. Vzhledem k podzimnímu termínu jsme změnili místo pobytu tak, aby žáci byli ubytováni v objektu, kde se dá topit. Pojedeme do RS Lites. Je to krásná lokalita v přírodě – Český ráj, obec Mukařov, nedaleko od Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi. Dodavatel i cena zůstává stejná. Více na ...

Číst dále

Zápis do MŠ 4. 5. - 7. 5. 2020 bez osobní přítomnosti

Datum: 8. dubna 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Mateřská škola , Oznámení rodičům

Podání žádosti k přijetí do MŠ Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně. (DOCx | PDF) Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poštou, osobní podání: (do schránky na budově základní školy) Místo ...

Číst dále

Mytí rukou - návod pro děti

Datum: 6. dubna 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Státní zdravotní ústav vydal barevný letáček (v tištěné verzi ve formě leporela), který je v současné době velmi aktuální. Formou jednoduché básničky učí děti správné pohyby při mytí rukou. Letáček je možné stáhnout v příloze této aktuality nebo na stránkách SZÚ: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/Nove/leporelo_Myti_rukou_A6_TISK.pdf

Číst dále

Speciál NPI ČR na podporu výuky na dálku

Datum: 31. března 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

V příloze najdete 3. číslo Speciálu NPI ČR na podporu výuky na dálku. Naleznete zde např. program vysílání ČT2 UčíTelka a řadu užitečných informací a odkazů pro rodiče a učitele.

Číst dále

Informace k zápisu do 1. třídy na školní rok 2020-2021

Datum: 19. března 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

V letošním školním roce proběhne zápis do 1. třídy bez přítomnosti dítěte hlavně elektronickou cestou v době od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je ke stažení zde (DOCx | PDF). Podání žádosti podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) je tedy možné doručit následujícími způsoby: 1.do datové schránky školy ( ID ...

Číst dále

Informace ke komunikaci se školou

Datum: 18. března 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Od 18.3.2020 je základní škola i mateřská škola z důvodu mimořádné situace v souvislosti s epidemií COVID-19 zcela uzavřena. Prosíme komunikujte s učiteli pouze e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Číst dále

Uzavření mateřských škol v Kralupech

Datum: 16. března 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Vzhledem k nízkému počtu dětí v mateřských školách se zřizovatel (tj. Město Kralupy nad Vltavou) rozhodl pro uzavření všech místních školek v termínu od 17. 3. do 24. 3. 2020. Zaměstnanci IZS, lékaři a další osoby, jež se aktivně podílejí na řešení krizové situace ve městě, budou moci využít speciální družiny pro děti, která bude operativně zřízena v nejbližších hodinách. O dalším vývoji budeme i nadále informovat na všech informačních ...

Číst dále

Jak postupovat u žádosti o ošetřovné

Datum: 12. března 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Prosíme rodiče, kteří potřebují vystavit žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodů zavření školy, aby nejdříve kontaktovali školu (telefonicky nebo e-mailem). Žádost připravíme a rodiče si ji vyzvednou ve škole.

Číst dále

Formulář - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízen

Datum: 10. března 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Formulář je přiložen v příloze u zprávy o uzavření školy.

Číst dále

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Datum: 10. března 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Uzavření školy od 11.3.2020

Datum: 10. března 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě vláda ČR vydává mimořádné opatření, kterým zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Proto bude naše škola pro žáky uzavřena od 11.3.2020 až do odvolání. Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky školy a žákovskou knížku ve Škole OnLine, kde budou dostávat případné další informace a úkoly pro žáky.

Číst dále

Nástup žáků do školy po jarních prázdninách

Datum: 8. března 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci, kteří v posledních 14 dnech navštívili Itálii, zůstanou doma a nenastoupí po jarních prázdninách do školy.

Číst dále

Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje

Datum: 5. března 2020 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Informace k prevenci před koronavirem

Datum: 28. února 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid - 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění: 1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru, 2. základní prevencí ...

Číst dále

Sběr

Datum: 7. února 2020 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům , Recyklace odpadu

Prosíme rodiče, aby do odvolání nevozili sběr do školy. Děkujeme.

Číst dále

Předspis stravného na měsíc únor

Datum: 16. ledna 2020 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 20 x 38 Kč 760 Kč 2.kateg. 20 x 41 Kč 820 Kč

Číst dále

PF 2020

Datum: 20. prosince 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Štěstí a zdraví v celém roce přejí malí Třebíci i my velcí pozvedáme vína plnou sklenici.

Číst dále

Předpis stravného na měsíc leden 2020

Datum: 17. prosince 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 20 x 38 Kč 760 Kč 2.kateg. 20 x 41 Kč 820 Kč

Číst dále

Vánoční betlémy

Vánoční betlémy

Datum: 16. prosince 2019 Autor: Slavíčková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže o nejhezčí vánoční betlém, který vyhlásila Kancelář prezidenta republiky. Škola zaslala do soutěže fotografie dvou betlémů, které zhotovili naši žáci. Za účast byla naše škola odměněna pamětním listem a krásnou knihou "100 let Kanceláře prezidenta republiky".

Číst dále

Advent na městském úřadě

Advent na městském úřadě

Datum: 13. prosince 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Ve středu 11. 12. zazpívali žáci 3. B se svým učitelem pár koled v rámci oslav adventu na městském úřadě.

Číst dále

Ovoce a mléko do škol

Datum: 13. prosince 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Ve čtvrtek dostanou žáci BIO jogurt a v pátek mandarinku.

Číst dále

V pátek 13.12.2019 jsou zrušeny konzultační hodiny výchovného poradce.

Datum: 9. prosince 2019 Autor: Šulc Kategorie: Oznámení rodičům

Díky za pochopení.

Číst dále

V pátek 13.12.2019 neproběhne z organizačních důvodů kroužek florbalu.

Datum: 9. prosince 2019 Autor: Šulc Kategorie: Oznámení rodičům , zájmové kroužky

Žáci mohou dorazit místo pátku na středeční kroužek 14:30-16:00. Děkuji za pochopení.

Číst dále

30 let sametové revoluce - beseda

30 let sametové revoluce - beseda

Datum: 25. listopadu 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

V pondělí 29. 11. 2019 proběhla v naší škole beseda s prvním polistopadovým starostou města Kralup nad Vltavou Mgr. Pavlem Ryntem - zároveň aktivním účastníkem.

Číst dále

Předpis stravného na měsíc prosinec 2019

Datum: 18. listopadu 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Děti ZŠ 1.kateg 15 x 26 Kč 390 Kč 2.kateg. 15 x 28 Kč 420 Kč 3.kateg. 15 x 30 Kč 450 Kč Děti MŚ 1.kateg. 15 x 38 Kč 570 Kč 2.kateg. 15 x 41 Kč 615 Kč

Číst dále

Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy

Datum: 21. října 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Zapojejí našich žáků do 10. ročníku mezinárodního projektu Žáci 7.A a 8.A pracovali na projektu, který pořádá Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci tvořili v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvárnili projektové téma „List za ...

Číst dále

Adaptační kurz

Datum: 20. září 2019 Autor: Šulc Kategorie: Oznámení rodičům , Školní výlety , Ze života školy

Milí rodiče, máme za sebou 4 společné dny. Odehráli jsme táborovou hru,užili si noční bojovku i diskotéku. Byli jsme na delší procházce v Plasech, vytvořili si třídní pravidla a včera jsme dostali spoustu užitečných rad,jak zvládnout úspěšně projít druhým stupněm. A mezitím jsme každý den sportovali. Počasí nám moc nepřálo,ale zvládli jsme to. Bylo to fajn.:)

Číst dále

Vyhlášení ředitelského volna

Datum: 17. září 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Vyhlašuji tímto ředitelské volno v čtvrtek dne 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019 z technických důvodů podle § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. Provoz školní družiny ani školního klubu nebude zajištěn V Kralupech nad Vltavou 17. 9. 2019 PaedDr. Dagmar Kuzníková ředitelka školy

Číst dále

Aktivní škola

Datum: 17. září 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům , Ze života školy

Naše ZŠ a MŠ Třebízského v letošním školním roce získala díky vedení školy možnost účastnit se dvou projektů „Dobrá škola 2“ a opět „Šablony II pro Třebízského“, oba financované z evropských fondů. Jsou určeny pro rozvoj mateřské školy, základní školy, školní družiny a školního klubu. Součástí těchto projektů je materiální podpora výuky včetně mobilních technologií, pokračování v doučování žáků ohrožených školním ...

Číst dále

Pozdrav z adaptačního kurzu

Datum: 17. září 2019 Autor: Šulc Kategorie: Oznámení rodičům , Školní výlety , Ze života školy

Milí rodiče, cesta proběhla hladce,ubytovali jsme se podle našich představ,jídlo je zatím výborné. Včera jsme začali hrát táborovou hru,vychovatelé jsou moc fajn,některé známe i z dřívějška. Dokonce i s našimi učiteli se to dá vydržet,takže je vše v pořádku. Vaše 6.ABC

Číst dále

Adaptační kurz je šťastně na místě

Datum: 16. září 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Číst dále

Ve čtvrtek 19.9. a v pátek 20.9. jsou zrušeny konzultační hodiny výchovného poradce.

Datum: 13. září 2019 Autor: Šulc Kategorie: Oznámení rodičům

Jsem na adaptačním kurzu se 6.ročníky. Díky za pochopení.

Číst dále

Třídní schůzky 10. 9. 2019

Datum: 5. září 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

V úterý 10. 9. 2019 se konají klasické třídní schůzky pro 1. stupeň od 16.30 a pro 2. stupeň od 17.00 s informacemi o celém školním roce.

Číst dále

Organizace výuky ve dnech 3. a 4. září (úterý a středa)

Datum: 30. srpna 2019 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Ve dnech 3. a 4. 9. 2019 vyučování na I. stupni (třídy 1 - 5) končí v 11:40, na II. stupni (třídy 6 - 9) končí ve 12:35. Od 6.9. bude probíhat výuka podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Číst dále

Seznam pomůcek pro 2.stupeň - školní rok 2019/2020

Datum: 26. srpna 2019 Autor: Šulc Kategorie: Oznámení rodičům , Učební pomůcky , Výuka

6.A,B,C - rodiče žáků těchto tříd obdrží informaci o pomůckách poskytnutým e-mailem 7.A: ČJ 1x464+2x524, AJ 1x444+1x644, M 2x440,kružítko, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr. Fy 1x445, Př 1x444, Pp 1x420, Pp 1x520, Z 1x444 + doporučená pomůcka: Školní atlas světa (Kartografie Praha,2., 3. nebo 4.vydání - od 6.třídy), D 1x444, Ov 1x444, Pč 1x524, Hv dle domluvy s vyučujícím, Vkz 1x524, Pv In 1x525, Mv 1x444 Vv (vše v kufříku, který bude ...

Číst dále

Seznam pomůcek pro 1.stupeň - školní rok 2019/2020

Datum: 26. srpna 2019 Autor: Šulc Kategorie: Oznámení rodičům , Učební pomůcky , Výuka

1.A+1.B – PENÁL (v něm: trojhranná obyčejná tužka č.1 a 2, guma, zmizík, ořezávátko, nůžky, základní sada fix, pastelky), KUFŘÍK cca 20x35cm (v něm: zástěra, igelitový ubrus, hadřík, paleta, kelímek), AKTOVKA (v ní: samostatné desky na číslice, samostatné desky na písmena, 2x průhledné zapínací psaníčko A4, průhledné obaly na sešity, stovkové počítadlo barevně oddělené po pěti), LÁTKOVÝ PYTLÍK (v něm: cvičební úbor – tričko, kraťasy, ...

Číst dále

Předpis stravného na měsíc září 2019

Datum: 23. srpna 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Žáci ZŠ 1.kateg 20 x 26 Kč 520 Kč 2.kateg. 20 x 28 Kč 560 Kč 3.kateg. 20 x 30 Kč 600 Kč Děti MŚ 1.kateg. 21 x 38 Kč 798 Kč 2.kateg. 21 x 41 Kč 861 Kč

Číst dále

Oznámení rodičům a strávníkům

Datum: 23. srpna 2019 Autor: Kuzní­ková Kategorie: Oznámení rodičům

Od 1.9.2019 dojde k úpravě cen školních obědů z důvodu nárůstu cen kvalitních potravin. Více informací viz příloha.

Číst dále

Slavnostní zahájení školního roku 2019-2020

Datum: 20. srpna 2019 Autor: Krejčiříková Kategorie: Oznámení rodičům

Nový školní rok zahájíme všichni společně v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin v aule školy, kde přivítáme mezi sebe nejen naše prvňáčky, ale i ostatní nové žáky. Zhlédneme taneční vystoupení našeho tanečního kroužku, pak se se svými třídními učiteli seznámíme se svou třídou, dostaneme rozvrh hodin a můžeme odejít. Rodiče našich prvňáčků budou mít zároveň úvodní třídní schůzku. Zahájení nového školního roku se můžou zúčastnit ...

Číst dále